Virtaa ja viihtyisyyttä vanhoille alueille

Julkaistu 3.6.2021

Malmin, Mellunkylän sekä Malminkartanon ja Kannelmäen asemanseutuja ja palveluja parannetaan lähivuosina. Alueille vetävät erityyppiset asunnot ja hyvät kulkuyhteydet.

KAUPUNGINOSIA alettiin uudistaa viime vuonna kaupunkiuudistuksen mallilla. Kaikki kolme pilottikohdetta ovat jo sen ikäisiä, että niiden rakennettu ympäristö kaipaa uudistamista.

Kaupungin tavoitteena on saada pilottialueille monipuolisia vaihtoehtoja asumiseen, ulkoiluun ja viihtymiseen niin, että alueidenomaleimaisuus ja kiinnostavuus säilyvät. Kaikki kohteet sijaitsevat hyvien raideyhteyksien varrella.

KAUPUNKIUUDISTUSTA koordinoiva erityissuunnittelija Elina Eskelä kaupunginkansliasta kertoo, että keskeistä on alueiden viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen. Perusparannuksia on luvassa varsinkin moniin leikkipuistoihin, koska niitä pidetään kaupunginosien sydäminä sekä tärkeinä yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden paikkoina.

”Leikkipuistot lisäävät asumistyytyväisyyttä ja edistävät maahanmuuttajataustaisten asukkaiden kotoutumista. Leikkipuistojen tunnistettavuutta ja avoimuutta kaikille halutaan viestiä nykyistä selkeämmin. Niihin saavat tulla kaikki”, kertoo Eskelä.

KAUPUNKIUUDISTUS tuo pilottikohteisiin laadukasta ja energiatehokasta täydennysrakentamista. Puurakentamisen osuutta pyritään lisäämään. Tarkoituksena on monipuolistaa asuntokantaa ja lisätä asumisen vaihtoehtoja.

Alueille halutaan sijoittaa tasavertaisesti vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasuntoja. Asukas voi siten muuttaa saman kaupunginosan sisällä tarkoituksenmukaisempaan asuntoon, kun hänen elämäntilanteensa ja tarpeensa muuttuvat esimerkiksi perheellistymisen tai ikääntymisen myötä.

Täydennysrakentaminen houkuttelee myös uusia asukkaita, mikä puolestaan vaikuttaa kaupunginosien palvelujen paranemiseen.

KAUPUNGIN toimialat toteuttavat uudistusta yhdessä. Lisäksi ne miettivät tapoja, joilla alueellista eriytymistä voitaisiin hillitä.

Asukkaat ovat osallistuneet pilottialueidenuudistamiseen monin tavoin. Esimerkiksi asukkaiden kehittäjäryhmä oli mukana ideoimassa näkemystä tulevaisuuden Malmista niin sanotussa Malmin keskustavisio -työssä. Yhteistyötä on tehty myös järjestöjen ja yritysten edustajien kanssa.

MALMILLA, Mellunkylässä ja Malminkartano-Kannelmäessä tullaan käynnistämään myös erilaisia Fiksu kaupunki -hankkeeseen liittyviä kehitysprojekteja.

Niissä testataan ja toteutetaan uusia digitaalisia ratkaisuja, kuten älykästä valaistusta ja tilojen jakamista älylukkojen tai nettipohjaisten varaus- ja maksualustojen kautta. Näin voidaan monipuolistaa kaupunkielämää ja palvelujen suunnittelua sekä edistää kaupunkilaisten hiilineutraalia arkea.

Poimintoja tulevista uudistuksista

Malmi

Malmin uimahallia laajennetaan.

Leikkipuisto Traktorin piha-alueet peruskorjataan.

Rakennetaan päiväkoti Longinojan uudisrakennus ja sen yhteyteen leikkipuisto Filpuksen tilat.

Fiksu kaupunki -hankkeeseen liittyen kehitetään muun muassa älyvalaistusta.

Mellunkylä

Leikkipuisto Mellunmäki kunnostetaan ja huonokuntoinen leikkipuistorakennus korvataan uudella.

Kivikon frisbeegolfradan heittopaikkoja kunnostetaan ja rakennetaan uusia heittopaikkoja, jotka soveltuvat myös kilpailuihin.

Suunniteltu Vantaan ratikka mahdollistaa sujuvan matkustamisen Mellunmäestä lentokentälle.

Fiksu kaupunki -hankkeeseen liittyen kehitetään esimerkiksi puurakentamista ja asumisen älykkäitä ratkaisuja.

Malminkartano-Kannelmäki

Sitratorin toiminnallisuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta parannetaan peruskorjaamalla huonoon kuntoon päässeitä katurakenteita.

Leikkipuisto Trumpetti peruskorjataan.

Fiksu kaupunki -hankkeen teemoina ovat valaistus, tyhjät tilat, ruoka ja vihreä infrastruktuuri.

Malminkartanonhuipun kuntoportaat peruskorjataan ja valaistaan.

Lisätietoa kaupunkiuudistusalueista uuttahelsinkia.fi-nettisivuilta.