Kaikki nuoret oppiin toiselle asteelle

Julkaistu 3.6.2021

Valtaosa peruskoulun päättäneistä haki lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen.

PARHAILLAAN moni peruskoulunsa suorittanut jännittää kesäkuun puolivälin jälkeen julkaistavia yhteishaun tuloksia. Suurin osa valmistuneista on alaikäisiä, joten heidän täytyy löytää syksyksi opiskelupaikka, koska oppivelvollisuusikä nousee 1. elokuuta 18 vuoteen.

Jokaiselle alaikäiselle on opiskelupaikka, vakuuttaa Helsingin lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja Arja Kukkonen.

”Kaupunki on esimerkiksi lisännyt lukioidensa aloituspaikkoja, joten sisäänpääsyyn vaadittavat keskiarvot eivät nouse kohtuuttomiksi. Ei ole myöskään tulossa opiskelijaryntäystä muualta Helsinkiin”, Kukkonen kertoo.

Peruskoulun päättötodistuksen sai noin 5 250 alaikäistä helsinkiläistä. Heistä noin 5 050 pyrki yhteishaussa lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen. Loput hakivat tutkintoon valmistavaan koulutukseen tai erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen opetukseen.

TOISEN asteen koulutusvaihtoehdot ovat Kukkosesta laajat jo itsessään, mutta oppilaat voivat myös räätälöidä opintojaan.

”Jos nuori ei esimerkiksi pääse suosikkilukioonsa, vaan johonkin toiseen, voi hän silti saada suosikkilukiosta yksittäisiä kursseja. Varsinkin verkkokurssit onnistuvat, koska matkoihin ei mene aikaa. Jos jää ilman paikkaa tiettyyn tutkintoon, voi hakeutua siihen valmistavaan koulutukseen, jolloin unelmasta ei tarvitse luopua.”

Nuoret saavat tarvittaessa neuvoja peruskoulujen opinto-ohjaajilta kesä- ja elokuussa. Nuoria auttavat myös etsivän nuorisotyön työntekijät ja Ohjaamo. Nuoret voivat vielä kesällä hakea esimerkiksi mahdollisia oppilaitoksien jatkuvassa haussa olevia paikkoja.

Jos alaikäinen ei aloita syksyllä missään opiskelupaikassa, kaupunki ottaa häneen yhteyttä ja ohjaa opintielle lakisääteisen velvollisuuden mukaisesti.

OPPIVELVOLLISUUS päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai suorittaa sitä ennen toisen asteen tutkinnon tai kaksoistutkinnon.

Toisen asteen koulutus on opiskelijalle maksutonta sen kalenterivuoden loppuun, kun hän täyttää 20 vuotta. Ilmaisia ovat myös oppimateriaalit, työvälineet ja -asut sekä ruokailu. Ylioppilastutkinnon kokeista ei peritä maksua. Lisäksi vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat ovat ilmaisia.

Lisätiedot: kasvatuksen ja koulutuksen asiakasneuvonta p. 3104 4986 (ma–pe klo 10–12 ja 13–15), hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala > Palvelut > Perusopetus.

Ohjaamo, Fredrikinkatu 48, p. 040 704 6818, ohjaamo@hel.fi, ohjaamot.fi.

Mitä peruskoulun jälkeen? -sivusto.

Peruskoulun jälkeen

Peruskoulunsa suorittaneet alaikäiset voivat hakea lukion, ammatillisen koulutuksen, kaksoistutkinnon ja tutkinto-opiskeluun valmistavan koulutuksen lisäksi kansanopistojen oppivelvollisille suunnattuun koulutukseen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan koulutukseen. Henkilö jolta puuttuu perusopetuksen päättötodistus tai kielitaitoa, voi hakea aikuisten perusopetukseen.