Koulun oma nuoriso-ohjaaja: "Nuoret tietävät, että minulla on aina heille aikaa"

Julkaistu 30.11.2022

Nuoriso-ohjaajat työskentelevät nykyään useissa Helsingin kouluissa ja oppilaitoksissa. Ajatuksena on tarjota nuorille turvallisen aikuisen kiireetön läsnäolo koulun arjessa.

Vuosaaressa sijaitsevassa Puistopolun peruskoulussa on meneillään lounasaika.

”Moi, mitä kuuluu”, huikkaa nuoriso-ohjaaja Yvan Kasongo ruokasalista luokkiin palaaville oppilaille. Kasongo istuu usein käytävän päässä sijaitsevan pyöreän pöydän ääressä. Oppilaat kutsuvat sitä leikkimielisesti nuoriso-ohjaajan toimistoksi.

”Kysyn oppilailta kuulumiset ja pysähdyn juttelemaan heidän kanssaan. Nuoret tietävät, että minulla on aina heille aikaa. Haluan, että kaikki ymmärtävät minun olevan täällä heitä varten.”

Kasongo on käynyt myös luokissa esittäytymässä oppilaille. Yksi heistä, Nafiso Ahmed, toteaa nuoriso-ohjaajan vaikuttavan hyvällä tavalla koulun ilmapiiriin.

”Yvan on sellainen ihminen, joka huomaa joka ikisen oppilaan käytävällä. Siitä tulee turvallinen ja hyvä olo.”

Osa oppilaista viettää aikaa välitunneilla koulun vieressä sijaitsevalla Kallahden nuorisotalolla. Nuoriso-ohjaaja tulee välillä sinnekin oppilaiden kanssa.

”Pelaamme välitunneilla pingistä, pöytäfutista, koripalloa ja jalkapalloa”, kertoo yksi oppilaista, Abdirahman Muhammad Rashid.

Puistopolun yläkoulu aloitti koulunuorisotyön pilotoinnin vuonna 2021 yhdessä Aurinkolahden peruskoulun kanssa. Nuoriso-ohjaaja on paitsi juttukaverina välitunneilla myös tarvittaessa välittäjänä oppilaiden ja koulun henkilökunnan välillä.

”Autan nuoria saamaan itsensä kuulluksi, että he oikeasti pääsevät vaikuttamaan asioihin”, sanoo nuoriso-ohjaaja Kasongo.

Oppilailta tuleekin paljon uudistusehdotuksia. Nuoret ovat esimerkiksi toivoneet koululle hiljaista tilaa. Ajatuksena on, että koulun kirjasto voisi olla oppilaiden käytössä välitunneilla, vaikka shakin pelaamista varten. Suunnitteilla on myös oppilaiden muodostama vaikuttajaryhmä. Se osallistuisi esimerkiksi koululla pidettävien juhlien suunnitteluun.

Nuoriso-ohjaaja on järjestänyt yhdessä tukioppilaiden kanssa ryhmäytymisen seitsemännen luokan oppilaille, jotta nuoret tutustuvat toisiinsa.

Kasongo haluaa työssään kertoa nuorille, että he pystyvät mihin vaan.

”Haluan, että nuoret tietävät kuinka tärkeitä he ovat ja miten paljon he voivat vaikuttaa asioihin, esimerkiksi täällä koulussa siihen minkälainen oma koulu on.”

Nuoriso-ohjaaja Yvan Kasongo ja Puistopolun peruskoulun rehtori Pertti
Tossavainen haluavat antaa nuorille koulun arjessa aikaa. ”Olemme täällä
nuoria varten”, sanoo Tossavainen.

Puistopolun peruskoulun rehtori Pertti Tossavainen korostaa koulunuorisotyön merkitystä myös ongelmien ennakoinnissa ja vuorovaikutuksen vahvistamisessa. Kaiken perusta on se, miten oppilaat tulevat toimeen keskenään sekä koulun aikuisten kanssa.

”Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä. Jos joku ilmiö pistää silmiin, saadaan siitä tätä kautta havaintoja. Lisäksi koulunuorisotyö auttaa nuoria näkemään, että aikuiset välittävät heistä.”

Koulunuorisotyössä rakennetaan kunkin koulun tai oppilaitoksen ja sen oppilaiden tarpeisiin sopiva toimintatapa. Nuoriso-ohjaajat ovat esimerkiksi toteuttaneet oppilaiden kanssa hyvinvointikahviloita kohtaamispaikoiksi sekä sisustaneet hengähdyspaikoiksi olohuoneita ja hengailunurkkauksia. Lukioihin on perustettu ryhmiä muilta paikkakunnilta muuttaneille sekä itsenäisesti asuville nuorille ja tutustuttu yhdessä esimerkiksi Helsingin joukkoliikenteeseen.

Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Pilottihanke käynnistyi viime vuonna kahdessa yläkoulussa. Niiden lisäksi toimintaan on osallistunut tänä vuonna 17 toisen asteen oppilaitosta. Ensi vuonna mukaan tulee 6 koulua lisää Itä-Helsingin alueelta ja toiminta laajenee alakouluihin. Silloin kouluissa ja oppilaitoksissa on 15 nuoriso-ohjaajaa.