Tag: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

5 resultat

Välfärd, hälsa och säkerhet åt helsingforsarna

Publicerad 15.2.2023

Helsingfors stads servicestrategi för social-, hälsovårds- och räddningssektorn 2023–2025 Den nya social-, hälsovårdsoch räddningssektorn samlar social- och hälsovården samt räddningsväsendet under samma tak i Helsingfors från och med ingången av…

Helsingfors stads årsberättelse 2021

Publicerad 22.6.2022

Helsingfors stads årsberättelse samlar Helsingfors för 2021. Årsberättelsen innehåller borgmästarens översikt och kanslichefens översikt. Dessutom går årsberättelsen igenom händelser inom stadskansliet och fyra sektorer. Nyckelinformation om personal, stadens bokslut och…
Årsberättelse 2021.