Tag: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

37 tulosta

Kasvatus ja koulutus toimintakertomus 2023

Julkaistu 27.3.2024

Katsaus vuoteen 2023 Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas kertoo toimintavuodesta 2023 Saimme toimia koko vuoden 2023 perusarjessa poikkeusvuosien jälkeen. Se toi työrauhaa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten maailmaan, ja…
Toimintakertomuksen kansilehti 2023, kasvatus ja koulutus

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan opiskeluhuoltosuunnitelma

Julkaistu 18.10.2023

Tässä suunnitelmassa kuvaamme, miten Helsingin kaupungin esiopetuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa toteutamme yhteisöllistä ja yksilökohtaista opiskeluhuoltoa, oppijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa tehtävää yhteistyötä sekä yhteistyötä oppijoiden hyvinvointia tukevien tahojen…
Kansilehti Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan opiskeluhuoltosuunnitelma

Kasvatus ja koulutus Toimintakertomus 2022

Julkaistu 5.4.2023

Katsaus vuoteen 2022 Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas kertoo toimintavuodesta 2022. Vaikka vuosi oli poikkeuksellinen ja haastava, toiminnallisesti suoriuduimme hyvin: teimme paljon ja onnistuimme sekä perustehtäviemme toteutuksessa että…
""

Інформація про вивчення фінської як другої мови (S2) для опікунів/батьків учнів загальноосвітніх шкіл (ukraina)

Julkaistu 8.2.2023

S2-materiaali ukrainaksi Вступ Цей посібник містить інформацію про вивчення фінської як другої мови взагальноосвітній школі для батьків/опікунів учнів у школах Гельсінкі. Він даєвідповіді, серед іншого, на такі питання: Що представляє…
""

Yhteishaku ja toinen aste Suomessa - Opas huoltajille

Julkaistu 25.8.2022

Suomen koulutusjärjestelmässä on kolme vaihetta. Peruskoulu aloitetaan seitsemänvuotiaana ja se kestää yleensä yhdeksän vuotta. Peruskoulun jälkeen oppilaat hakevat yhteishaussa toisen asteen oppilaitoksiin, eli lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Yhteishaussa voi hakea…
Julkaisun kansikuva

Helsingin kaupungin vuosikertomus 2021

Julkaistu 22.6.2022

Kaupungin vuosikertomus kokoaa yhteen Helsingin vuoden 2021. Vuosikertomus sisältää pormestarin ja kanslianpäällikön katsaukset. Lisäksi vuosikertomuksessa käydään läpi kaupunginkanslian ja neljän toimialan tapahtumia. Mukana ovat myös keskeiset tiedot kaupungin henkilöstöstä, tilinpäätöksestä…
Helsingin kaupungin vuosikertomus.

Kasvatus ja koulutus Toimintakertomus 2021

Julkaistu 3.1.2022

Katsaus vuoteen 2021 Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas kertoo toimintavuodesta 2021. Mistä asioista Kaskon toimialan vuosi 2021 muistetaan? Korona värjäsi vuotta, mutta saavutimme tavoitteemme hyvin niiltä osin kuin…
""

الطلب المشترك والتعليم المتوسط في فنلندا دليل ألولياء األمور

Julkaistu 12.12.2021

المنظومة التعليمية الفنلندية هناك ثلاث مراحل ضمن المنظومة التعليمية الفنلندية. يبدأ التعليم الاساسي في سن سبع سنواتويستغرق في العادة تسع سنوات.يتقدم الطلاب بعد التعليم الأساسي بالطلب من خلال الطلب المشترك…
دليل لأولياء الأمور

Codsiga wadajirka ah iyo darajada labaad ee waxbarashada ee Finland

Julkaistu 12.12.2021

Wargelinta mas’uuliyiinta ku socota Nidaamka waxbarasho ee Finaland Nidaamka waxbarashada ee Finland wuxuu leeyahay saddex darajo. Dugsigahoose-dhexe waxaa lagu bilaabaa 7 sano jir wuxuuna badanaa qaataa sagaalsano.Dugsiga hoose-dhexe dabadii ardaydu…
Wargelinta mas’uuliyiinta ku socota

Ühine vastuvõtt ja teine kooliaste Soomes

Julkaistu 12.12.2021

Juhend hooldajatele Soome haridussüsteem Soome haridussüsteemis on kolm astet. Põhikoolis alustatakse õppimist7-aastasena ja õpingud kestavad üldjuhul üheksa aastat.Pärast põhikooli lõpetamist saavad õpilased ühise vastuvõtu alusel kandideeridateise astme õppeasutustesse, milleks on…
Ühine vastuvõtt ja teine kooliaste Soomes, pilt Jefunne Gimpel

Общенациональный набор учащихся и система образования второй ступени в Финляндии

Julkaistu 12.12.2021

Система образования в Финляндии Руководство для родителей/законных представителей детей Система финского образования состоит из трех этапов. Ребенок начина-ет учебу в средней школе в возрасте семи лет, обучение обычно длитсядевять лет.После…
Руководство для родителей/законных представителей детейОбщенациональный набор учащихся и система образования второй ступени в Финляндии

Helsingin kaupungin vuosikertomus 2020

Julkaistu 1.7.2021

Kaupungin vuosikertomus kokoaa yhteen Helsingin vuoden 2020. Vuosikertomus sisältää pormestarin ja kanslianpäällikön katsaukset. Lisäksi vuosikertomuksessa käydään läpi kaupunginkanslian ja neljän toimialan tapahtumia. Mukana ovat myös keskeiset tiedot kaupungin henkilöstöstä, tilinpäätöksestä…
Vuosikertomuksen kansikuva. Kuva kesäiseltä Kasarmitorilta.

Maailman toimivin kaupunki -strategian yhteenveto

Julkaistu 1.6.2021

Kaupunkistrategian yhteenvetoon on koottu keskeiset onnistumiset, kehityskohteet ja opit strategiakaudelta 2017 – 2021 perustuen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden ja mittareiden toteumiin. Yhteenveto pohjautuu kaupunginvaltuustolle 4.-5.2.2021 seminaariin valmisteltuun arviointiin.
Keskustakirjasto Oodi ilmasta kuvattuna.

Yhteisin askelin - Jalkautuvan nuorisotyön käsikirja

Julkaistu 7.4.2021

Tarve toteuttaa kunnallista nuorisotyötä siellä, missä nuoret ovat ja viettävät vapaa-aikaa, on jatkuvasti kasvussa. Jalkautuvan nuorisotyön avulla on nuorisotyössä pyritty vastaamaan tähän tarpeeseen. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat jo pitkään toteuttaneet jalkautuvaa…
kaksi jalkautuvan nuorisotyön ohjaajaa keskustelee kahden nuoren kanssa

दोस्ो भाषाको रूपमा फिनिस भाषाको बारेमा जािकारी (S2) कम्प्रिहे म् ् सभ विद्ाल्मा पढिे विद्ार्थीका अभभभािकका लागि जािकारी (nepal)

Julkaistu 1.1.2021

पररचय यो गाइिले हेलशसङककीका किप्प्रहे ि्सभ षिदयालयमा पढने षिदयार्थीका अशभभािकका लाधगदोस्ो भािाको रूपमा फिननस भािालाई कसरी पढाउने भ्ने बारेमा जानकारी प्रदान गछ्न ।यसले ननप्न लगायतका प्रशनहरूको जिाि हद्छ: • दोस्ो…
""

致家长之 - 关于芬兰语 第二语言(S2)基础教育 阶段的课程信息 (kiina)

Julkaistu 1.1.2021

前言 本指南旨在为赫尔辛基的学生家长们提供关于基础教育中芬兰语第二语言课程的相关信息。指南中会解答以下问题:• 芬兰语第二语言教学是什么?• 建议学生参加S2-教学的依据是什么?• 校内如何安排S2-教学?• 家长能怎样促进孩子的语言发展?同样的措施和信息也针对赫尔辛基各学校中的瑞典语第二语言课程,区别在于此S2-教学用语是瑞典语。 S2, pdf. Suomi toisena kielenä, kiina.
""

(farsi) طلاعاتی برای اولیاء در مورد درس زبان فنلاندی بە عنوان ) در مدارسS2زبان دوم ( ابتدایی و راهنمایی فهرست مندرجات

Julkaistu 1.1.2021

قدمهعنوان زبان دوم در هاین دفترچه راهنما اطلاعاتی در مورد درس زبان فنلاندی بمدارس ایتدایی و راهنمایی را در اختیار اولیای دانش آموزان قرار می دهد.این دفترچه وم به چه…
""

(arabia) معلومات لأولياء الأمور عن تعليم اللغة الفنلندية كلغة ) في مدرسة التعليم(S2)اني(لأساسي المحتويا)

Julkaistu 1.1.2021

غويةيتم في مدارس التعليم الاساسي في هلسنكي باللغةالفنلندية وباللغة السويدية تقديم تعليم يُؤخذ بعين الاعتبارمن خلاله على وجه الخصوص الاحتياجات التعليميةللطلاب مُتعددي اللغات وللطلاب المهاجرين. هذا التعليمهو على سبيل المثال…
""