Tag: Ympäristö

31 tulosta

Maalämpökaivot yleisillä alueilla Helsingissä

Julkaistu 1.12.2021

Maalämpökaivot yleisillä alueilla Helsingissä-ohjeeseen on kirjattu perusteet ja ehdot, joiden puitteissa maalämpökaivoja voidaan toteuttaa yleisille alueille. Ohje sisältää esimerkkejä suunnitelmista, kun maalämpöjärjestelmiä sijoitetaan viheralueille ja liikennealueille. Ohjeessa otetaan kantaa myös…
Näkymä Ullanlinnasta: kerrostaloja, puita ja kirkko.

Helsingin alueellinen viherkerroin – nykytila ja digitalisaation edellytykset

Julkaistu 1.12.2021

Työn tavoitteena on ollut laatia tilannekuva siitä, mitkä ovat alueellisen viherkertoimen tämänhetkisetkäyttöönoton edellytykset Helsingissä ja millaisia jatkotoimenpiteitä vaaditaan kaupungin tarpeisiinkehitetyn, helppokäyttöisen ja digitaalisen alueellinen viherkerroin -työkalun käyttöönottamiseksi.Työn taustalla on tarve…
Kaupunkiympäristön julkaisusarjan kansi

Ekologisen kestävyyden indikaattorit

Julkaistu 1.12.2021

Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat asettivat vuonna 2003 työryhmän kehittämään ja yhtenäistämään kestävän kehityksen raportointia ja sopimaan yhteisistä indikaattoreista. Indikaattorityössä on keskitytty ekologisen kestävyyden indikaattoreihin ja ympäristötalouden tunnuslukuihin. Tähän joulukuussa 2021…
Kuvassa näkymä puistosta, jossa on pyöräilijöitä.

Helsingin häiriövaloselvitys

Julkaistu 1.9.2021

Pimeänä vuodenaikana valaistuksen laadulla on suuri merkitys. Kaupunkilaisten elämisen rytmi on muuttunut, painottuen aiempaa enemmän yöaikaan. Kaupunki elää ja toimii kellon ympäri, 24/7. Hyvällä valaistuksella varmistetaan viihtyisyys, turvallisuus sekä turvallisuuden…
Kaupunkiympäristön julkaisusarjan kansi

Hakaniementori - Kaupunkirakenne- ja ympäristöhistoriaselvitys

Julkaistu 1.8.2021

Hakaniementorin kaupunkirakenne- ja ympäristöhistoriaselvityksen tavoitteena on dokumentoida alueen ja sen osien historiallisia kehitysvaiheita, kartoittaa alueen nykytilaa sekä määrittää sen arvot. Tarkastelualue kuuluu kokonaisuudessaan maakunnallisesti arvokkaaseen Helsingin kivikaupunkiin. Siltasaarenkatu, Hakaniementori ja…
Poikia ilmapallojen kanssa Hakaniemen torilla

Helsingin kaupungin vuosikertomus 2020

Julkaistu 1.7.2021

Kaupungin vuosikertomus kokoaa yhteen Helsingin vuoden 2020. Vuosikertomus sisältää pormestarin ja kanslianpäällikön katsaukset. Lisäksi vuosikertomuksessa käydään läpi kaupunginkanslian ja neljän toimialan tapahtumia. Mukana ovat myös keskeiset tiedot kaupungin henkilöstöstä, tilinpäätöksestä…
Vuosikertomuksen kansikuva. Kuva kesäiseltä Kasarmitorilta.

Kivinokka - ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehittämisperiaatteet

Julkaistu 1.5.2021

Kivinokka - ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehittämisperiaatteet on on lyhyt yhteenvetomainen kooste Kivinokan alueelle tehdyistä selvityksistä. Koosteessa käydään läpi alueen historiaa sekä maisematilan ja kaupunkirakenteen kehitys. Työn tavoitteena on tunnistaa kesämaja-alueiden…
Uimarannalla on ihmisiä ja veneitä.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2021 2030

Julkaistu 8.4.2021

Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelma laadittiin samanaikaisesti HSY:n alueensekä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien vesihuollon kehittämissuunnitelmienkanssa. Kehittämissuunnitelmassa on keskitytty yhdyskuntarakenteen kehittymisen aiheuttamien muutostarpeiden sekä nykyisten verkostojen ulkopuolella olevien vesihuollon tarpeessa olevien alueiden…
Kannessa julkaisun otsikko ilman kansikuvaa.

Helsingin kääpäselvitys 2018 ja 2019

Julkaistu 1.3.2021

Vuosina 2018 ja 2019 selvitettiin 21 metsäalueen kääpälajistoa tuottaen samalla tietoa eräistä ekologialtaan kääpien kaltaisista orakkaista ja orvakoista. Osana vuoden 2019 selvitystä päivitettiin myös tiedot kahdeksan vuotta aikaisemmin selvitetyn Veräjämäen…
Lahopuita ja kääpiä metsässä

Selvitys vähäpäästöisten ajoneuvojen kannustinten kehittämisestä Helsingissä

Julkaistu 1.2.2021

Helsingin kaupungilla on kunnianhimoiset tavoitteet liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen ja lähipäästöjen vähentämiselle. Tässä raportissa selvitettiin, millä toimenpiteillä kaupunki voi edistää vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaa ja käyttöä kaupungin alueella. Selvityksessä kannustimia tunnistettiin kaupunkilaiskyselyn, kansainvälisen…
Teollisuuskadulla OP:n konttorin edustalla on katukirpputori ja paljon ihmisiä. Autotiellä on lisäksi autoja jonossa.

Reiherintien ja Vartioharjuntien kokeilupuiden seuranta 2020–2021

Julkaistu 1.1.2021

Helsingin kaupungin kasvillisuuden käyttöä ja käytettävää kasvivalikoimaa monipuolistetaan ja kehitetään jatkuvasti. Kehitystyötä motivoi kaupungin strategia ja erilaiset tavoitteet mm. viihtyisää kaupunkia, luonnon monimuotoisuutta ja resilienssiä koskien. Tavoitteiden toteuttamiseksi ja kasvillisuussuunnittelun…
Puu, jossa valkoinen kukinto.

Ratsaspuisto ja Tilkanmäki - ympäristöhistoriallinen selvitys

Julkaistu 1.1.2021

Ratsaspuisto ja Tilkanmäki ovat merkittävä osa Vanhan Ruskeasuon asuinaluekokonaisuutta, joka suunniteltiin ja rakennettiin 1940- ja 1950-luvulla. Puistot ja niihin rajautuvat asuinrakennukset pihapiireineen ovat rakentuneet samanaikaisesti ja siten muodostavat eheän kaupunkikuvallisen…
Ratsaspuisto ilmasta kuvattuna.