Tag: Ympäristö

145 tulosta

ILME 2024–2029 – Ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelma

Julkaistu 27.5.2024

Helsingin ilmansuojelusuunnitelma ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma on laadittu ensimmäistä kertaa yhtenä kokonaisuutena, ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelmana (ILME). Ilmanlaatu- ja melutavoitteiston yhdistämisellä samaan suunnitelmaan tavoitellaan vaikuttavuuden lisäämistä ja synergiahyötyjä. Suunnitelma toteuttaa osaltaan kaupunkistrategian…
Ilmakuva Mannerheimintiestä luoteeseen päin.

ILME 2024–2029 – Taustaraportti meluntorjunnasta

Julkaistu 23.5.2024

Helsingin ilmansuojelusuunnitelma ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma on laadittu ensimmäistä kertaa yhtenä kokonaisuutena, ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelmana (ILME). Ilmanlaatu- ja melutavoitteiston yhdistämisellä samaan suunnitelmaan tavoitellaan vaikuttavuuden lisäämistä ja synergiahyötyjä. Useat liikenteeseen liittyvät toimet…
Raitiovaunu ajaa kiskoilla puistobulevardilla.

ILME 2024–2029 – Taustaraportti ilmansuojelusta

Julkaistu 23.5.2024

Helsingin ilmansuojelusuunnitelma ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma on laadittu ensimmäistä kertaa yhtenä kokonaisuutena, ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelmana (ILME). Ilmanlaatu- ja melutavoitteiston yhdistämisellä samaan suunnitelmaan tavoitellaan vaikuttavuuden lisäämistä ja synergiahyötyjä. Tämä raportti esittää ilmansuojelun…
Ilmakuva syksyisestä Helsingistä. Puita ruskan sävyissä ja taustalla kerrostaloja.

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun tavoitteet 2040

Julkaistu 23.5.2024

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun tavoitteet 2040 (PDF) Helsingin ympäristösuojelun tavoitteet 2040 on kaupungin ympäristönsuojelutyötä ohjaava asia­kirja. Se täsmentää kaupunkistrategian 2021–2025 ympäristönsuojelu­asioita koskevia tavoitteita ja asettaa tavoitteet niille ympäristönsuojelun osa-alueille, joita strategia…
Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun tavoitteiden 2040 kansikuva. Kuvassa Mustikkamaa ja rakentuva Kalasatama.

Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelma

Julkaistu 6.5.2024

Helsinki on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2030, nollaavansa päästönsä vuoteen 2040 mennessä ja pyrkivänsä tämän jälkeen hiilinegatiivisuuteen. Helsingin suorien päästöjen merkittävimmät päästölähteet ovat lämmitys, liikenne ja sähkö. Toimenpideohjelmassa keskitytään…
Ilmakuva Ullanlinnasta, kuvassa näkyy jugendrakennuksia ja sisäpihoja.

Vanhankaupunginkoski. Ympäristöhistoriallinen selvitys

Julkaistu 6.5.2024

Vanhankaupunginkosken ympäristöhistoriallinen selvitys on laadittu kevään, kesän ja alkusyksyn 2023 aikana. Selvitys on laadittu palvelemaan alueelle suunniteltujen muutosten vaikutusten arviointia. Työn taustalla on Helsingin kaupunginvaltuuston vuonna 2022 tekemä päätös käynnistää…
Kaupunkiympäristön julkaisusarjan kansi

Sallitusti villi

Julkaistu 25.3.2024

Tämän oppaan aiheena on luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja rikastaminen Helsingin rakennetussa ympäristössä. Opastyön taustalla on Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2021–2028 eli LUMO-ohjelma. Oppaan tärkeimpänä tavoitteena on auttaa ehkäisemään luontokatoa…
Kuvassa kukkii ajuruoho Vuosaarenhuipun hoidetulla niityllä

Selvitys elintarvikejätteen hyödyntämisestä

Julkaistu 25.3.2024

Raportti on Motiva Services Oy:n selvitys elintarvikejätteen hyödyntämismahdollisuuksista, elintarvikejättettä hyödyntävistä yrityksistä erityisesti pääkaupunkiseudulla sekä näiden mahdollisuuksista hävikin hyödyntämisen lisäämiseen. Kartoitetun tiedon pohjalta analysoitiin mahdollisuuksia ja keinoja elintarvikemateriaalin tehokkaampaan hyödyntämiseen sekä…
Ruokatyöntekijä pitää käsissään vihreää salaattia.

Selvitys liikenteen päästöihin vaikuttavista ympäristövyöhykkeistä

Julkaistu 29.2.2024

Euroopassa useissa kaupungeissa liikennettä rajoitetaan ympäristövyöhykkeillä, joiden tavoitteenaon hillitä eniten saastuttavien autojen käyttöä. Ympäristövyöhykkeiden tavoitteena on ollutilmanlaadun parantaminen. Tässä työssä on tutkittu nollapäästövyöhykettä Helsingissä erityisesti päästövähenemän suuruusluokan ymmärtämiseksi. Selvitys liikenteen…
Kuvassa tieliikennettä ja suojatie.

Maalämpöjärjestelmän sijoittaminen viheralueille – käytännöt ja vaikutukset

Julkaistu 17.1.2024

Helsingin uudessa kaupunkistrategiassa 2021–2025 hiilineutraalisuustavoite aikaistettiin vuodesta 2035 vuoteen 2030. Helsingin kaupunki on laatinut vuonna 2021 ohjeen maalämpökaivojen sijoittamisesta yleisille alueille. Ohje lupakäytäntöineen, sopimusmalleineen ja hinnoitteluperiaatteineen on tarkoitettu tilanteisiin, joissa…

Vehreät meluseinäkkeet -innovaatiokokeilu

Julkaistu 21.12.2023

Helsinki haki vuodenvaihteessa 2022–2023 avoimella tarjouskilpailulla kokeiltavaksi uudenlaisia,väliaikaisia liikennemelua torjuvia viherseinäkkeitä kesäksi 2023. Tavoitteena oli löytääinnovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla tiiviiseen kaupunkiympäristöön voidaan luoda hiljaisempia javiihtyisämpiä vihertaskuja, jotka voisivat tuottaa hyötyjä…
Kaksi naista istuu keskustelemassa meluseinäkkeen edessä penkillä, taustalla raitiovaunu.

Monilajinen kaupunki

Julkaistu 19.12.2023

Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, hiilinollaa vuoteen 2040mennessä ja tämän jälkeen hiilinegatiivisuutta. Kaupunkistrategiassa on linjattu, että kiristyvienilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tehdään skenaariotarkastelua, jossa kartoitetaan mahdollisiapolkuja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä raportti…
Kuva Vallisaaresta kesällä, taustalla matkustajalautta.

Kohti hiilinegatiivista kaupunkia. Yhteenveto asiantuntijakyselystä

Julkaistu 18.12.2023

Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, hiilinollaa vuoteen 2040mennessä ja tämän jälkeen hiilinegatiivisuutta. Hiilinegatiivisuuden mahdollistavien konkreettisten ratkaisuiden tunnistamiseksi Helsingin kaupunki järjesti toukokuussa 2023 Hiilinegatiivinen Helsinki -asiantuntijakyselyn. Kyselyn tavoitteena oli…
Näkymä Katajanokalta Pohjoisrantaan. Etualalla aitaan nojaava polkupyörä, taustalla veneitä ja rakennuksia.

Eteläsataman itäosa ja Katajanokanranta. Ympäristöhistoriaselvitys

Julkaistu 27.11.2023

Helsingin Eteläsataman itäosan ja Katajanokanrannan ympäristöhistoriaselvitys käsittelee ensin lyhyesti Eteläsataman lahden kaupunkimaiseman kehityksen muinaisesta merimaisemasta suursatamaksi ja nykyiseen muotoonsa. Sen jälkeen tarkastellaan alueen historiallista kehitystätarkemmin, ajallisesti jaksoa 1640-luvulta tähän päivään…
Katajanokan etelärantaa, taustalla Pohjoisesplanadin itäpään rakennuksia ja Nikolain  kirkko (nykyinen Tuomiokirkko). Kuvan keskellä rahapaja, oikealla Uspenskin katedraali.