Tag: Ympäristö

107 tulosta

Kruunuvuoren lehmusmetsikkö. Hoito- ja käyttösuunnitelma 2022−31

Julkaistu 16.12.2022

Laajasalon länsiosassa sijaitsee Kruunuvuori, jossa on ollut huvila-alue ja öljysatama. Kruunuvuoren itäreunalla kasvaa pieni lehto. Tämä Kruunuvuoren lehmusmetsikkö on luonnonsuojelulain 29 § mukainen luontotyyppi, jalopuumetsikkö. Luontotyypin rajaus on tehty vuonna…
Kruunuvuoren lehmusmetsikkö.

Itäniityn laakson luonnonsuojelualue. Hoito- ja käyttösuunnitelma 2022−2031

Julkaistu 16.12.2022

Jollaksessa sijaitseva Itäniityn laakson luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 2009. Alueenpinta-ala on 7,2 hehtaaria. Luonnonsuojelualueen ytimen muodostaa vanha niitty (Välskärinniitty), joka on metsittymässä lehdoksi. Itäniityn laakson luonnonsuojelualueen metsistä valtaosaon lehtoa tai…
Kuvassa lehtomaisemaa ja valkovuokkoja.

Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualue. Hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 2021−2031

Julkaistu 16.12.2022

Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualue on tarkoitus perustaa Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelman 2015−2024 mukaisesti. Kaupungin käytäntönä on tehdä perustettavalle luonnonsuojelualueelle jo perustamisesityksen liitteeksi hoito- ja käyttösuunnitelma. Tällöin rauhoitussäännöksissä voidaan huomioida kohteen erityispiirteet ja suojelukeinot…
Valokuva Kruunuvuorenlammesta. Lammen pinnalla on lumpeita.

Pääkaupunkiseudun merialueen tila 2020– 2021

Julkaistu 1.12.2022

Pääkaupunkiseudun merialueen yhteistarkkailulla toteutetaan Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoiden, Helen Oy:n Salmisaaren, Hanasaaren ja Vuosaaren laitosten, Fortum Power and Heat Oy:n laitosten, Espoon kaupunkitekniikan keskuksen, Helsingin kaupungin…
Eteläsatama, Katajanokka.

Ravintoloissa valmistettujen jäähdytettyjen ruokien laatu Helsingissä 2021−2022

Julkaistu 1.11.2022

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluissa toteutettiin elintarvikevalvonnan näytteenottoprojektivuosien 2021–2022 aikana, jossa tavoitteena oli tutkia ravintoloissa valmistettujen ja jäähdytettyjen ruokien mikrobiologista laatua ja selvittää käytettyjä jäähdytysmenetelmiä. Näytteenotto kohdennettiin ravintoloihin, joissa ruokia valmistetaan etukäteen…
Lautasella on itämaista lihakastiketta ja vieressä riisiä toisessa kulhossa.

Helsingin kaupungin EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys 2022

Julkaistu 25.10.2022

Helsingin kaupungin EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisessa meluselvityksessä tarkastellaantie- ja raideliikenteestä aiheutuvaa ympäristömelua Helsingin alueella. Tarkastelu perustuu laskennalliseen melumallinnukseen, jonka avulla laadittiin meluvyöhykekartat ja laskettiin melulle altistuvien asukkaiden määrät meluvyöhykkeillä. Meluselvitys kuvaa…
Maatie, jossa on vilkasta autoliikennettä, kuvattuna ilta-aikaan.

Kiinteistö-, kortteli- ja aluekohtaiset maalämpöratkaisut Helsingissä

Julkaistu 24.10.2022

Tämä julkaisu on neljäs Maalämpötyöryhmän nimissä laadittu ohje maalämmön hyödyntämiselleHelsingissä. Julkaisu on laadittu laajassa yhteistyössä kaupungin eri organisaatioiden kesken jalisäksi tekstiosuuksia (luvut 7–12) on ollut laatimassa Ramboll Finland Oy. Tässä…
Kotiharjun saunan sisäänkäynti Helsingin Kalliossa.

Korttelikohtaiset maalämpöjärjestelmät Helsingissä

Julkaistu 20.10.2022

Helsingin kaupunki on selvittänyt alueellisten maalämpöjärjestelmien toimivuutta eri alueilla. Selvityksessä Korttelikohtaiset maalämpöjärjestelmät Helsingissä tuotettiintoteuttamiskelpoinen konsepti korttelitason lämpöpumpputekniikkaan, geoenergiaan ja ympäristö/jätelämpöihin perustuvasta lämmitys-/jäähdytyskokonaisuudesta kolmelle asemakaavoitusvaiheessaolevalle alueelle Helsingissä: Karhukallio, Hermanninranta ja Länsi-Haaga…
Kuvassa uuden asuinalueen kerrostalokortteleita kuvattuna yläviistosta.

Energiakaivojen vaikutuksen arviointi

Julkaistu 1.8.2022

Tässä työssä arvioidaan sitä, kuinka paljon yksittäinen lämpöä ottava energiakaivo vaikuttaa ympäröivän kallion lämpötilaan Helsingin termogeologisessa ympäristössä. Näytä PDF-tiedosto
Kansikuvassa on kaavioita, joissa kuvataan energiakaivojen vaikutusta.

Östersundomin maisemaselvitys ja viherverkoston kehittämissuunnitelma

Julkaistu 1.7.2022

Tässä työssä on tiivistetty Östersundomin alueelta laadittujen maisema-, kulttuuriympäristö-, ja luontoselvitysten pääsisältö niiltä osin kuin se on yleiskaavatasoisen maankäytönsuunnittelun kannalta nähty oleelliseksi. Työssä esitetään suunnitelma viher- ja virkistysverkoston kehittämiseen kaupungin…
Kuvassa maaseutunäkymää Östersundomista, etulalla hevonen.

Helsingin kaupungin vuosikertomus 2021

Julkaistu 22.6.2022

Kaupungin vuosikertomus kokoaa yhteen Helsingin vuoden 2021. Vuosikertomus sisältää pormestarin ja kanslianpäällikön katsaukset. Lisäksi vuosikertomuksessa käydään läpi kaupunginkanslian ja neljän toimialan tapahtumia. Mukana ovat myös keskeiset tiedot kaupungin henkilöstöstä, tilinpäätöksestä…
Helsingin kaupungin vuosikertomus.

Ryssjeholmsfjärden – veden laatu, kasviplankton- ja pohjaeläinyhteisöt 2021

Julkaistu 1.4.2022

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan Ympäristön valvonta- ja -seurantayksikönVesi-tiimi suoritti Ryssjeholmsfjärdenin ympäristön veden laadun ja pohja- sekä planktoneliöstönerillistarkkailun vuonna 2021. Tarkkailu toteutettiin liittyen HSY:n Blominmäen jätevedenpuhdistamon puhdistettujen jätevesien varapurkujärjestelyihin. Tässä raportissa…
Kuva venesatamasta.