Tag: Ympäristö

121 tulosta

Helsingin siniverkostoselvitys. Nykytila ja kehittäminen

Julkaistu 8.6.2023

Siniverkosto on määritelty Helsingin uuden yleiskaavan 2016 kaupunkiluontoteemakartallamerialueen, merenlahtien, jokien, lampien, purojen, avo-ojien, rantabiotooppien sekä merenalaisenluonnon muodostamaksi ekologiseksi verkostoksi, jota kehitetään ottaen huomioon luontoarvot.Jotta yleiskaavan tavoitteen mukaisesti siniverkostoa voidaan suojella…
Piirretty kuvituskuva merenrannalta, jossa on ihmisiä ja lokkeja.

Helsingin siniverkostoselvitys. Tiivistelmä

Julkaistu 8.6.2023

Helsingin siniverkostoselvitys käsittelee kaupungin vesiympäristöjen muodostamaa ekologista verkostoa. Selvitys osoittaa purojen, norojen, lampien ja rantojen sekä merialueenmuodostaman kokonaisuuden ekologisesti merkittävimmät alueet Helsingissä. Tiivistelmä on tarkoitettu Helsingin kaupungin sisäiseen käyttöön, päättäjille…
Piirretty kuvituskuva merenrannalta, jossa on ihmisiä ja lokkeja.

Automaattisen liikennevalvonnan nopeusvaikutukset Helsingin katuverkolla

Julkaistu 23.5.2023

Helsingin Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi vuonna 2018 yleissuunnitelman katuverkolleasennettavista automaattivalvontapisteistä. Ensimmäiset automaattivalvontapisteet otettiin käyttöön helmikuussa 2021. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida automaattisen liikennevalvonnan nopeus- ja liikenneturvallisuusvaikutuksia Helsingin katuverkolla. Automaattisen liikennevalvonnan nopeusvaikutukset Helsingin…
Mäkelänkadun liikennettä.

Vanhankaupunginkosken padon purkamisen teknistaloudellinen esiselvitys

Julkaistu 28.4.2023

Tämä julkaisu on pääosin tekninen ja vesitaloudellinen selvitys Vanhankaupunginkosken länsihaaranpadon purkamisen edellytyksistä. Se pitää sisällään geotekniset vaatimukset ja selvitystarpeet sekä tarpeellisin osin myös luonto- ja muiden vaikutusten ja niiden merkittävyyden…
Vanhankaupunginkosken pato

Helsingin muuttuvat talvet

Julkaistu 28.4.2023

Helsingin lumiolosuhteita tarkasteltiin nykyilmastossa jaksolla 1990−2022 sekä tulevaisuuden jaksoilla 2041−2070 ja 2071−2011. Aineistona käytettiin Kaisaniemen ja Helsinki-Vantaan säähavaintoaseman havaintoja sekä alueellista EURO-CORDEX-ilmastomalliaineistoa. Tulevaisuudessa lumen arvioidaan ilmastomallitulosten mukaan vähenevän Helsingissä. Vaikka…
Ihmisiä kävelemässä Töölönlahdella talvisena päivänä.

Liikennebarometri 2022

Julkaistu 28.2.2023

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten Helsingin asukkaat sekä yrityselämän edustajat arvioivat kaupungin liikennejärjestelmää ja sen keskeisiä osia. Tutkimus antaa käsityksen siitä, mitenvastaajat arvioivat kaupungin liikenneolosuhteita. Osa tutkimuksen kysymyksistä vaihtelee tutkimuskerroittain…
Ilmakuva Dianapuistosta Erottajalta.

Helsingin frisbeegolfohjelma 2022–2032

Julkaistu 7.2.2023

Frisbeegolf on Helsingin kaupungin järjestämä palvelu, joka edistää kaupunkilaisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Palvelun järjestäminen on tarpeellista, sillä se edistää eriikäisten ja -kuntoisten kaupunkilaisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Frisbeegolfpalvelun järjestäminen on lisäksi…
Maalikori frisbeegolfradalla.

Mellunkylänpuron ja Vartiokylänlahden hulevesi- ja meritulvaselvitys

Julkaistu 3.2.2023

Mellunkylänpuro ja sen sivuhaara Broändanpuro ovat Helsingin Vartiokylänlahteen purkautuviakaupunkipuroja. Purojen valuma-aluekokonaisuus levittäytyy Helsingin lisäksi myös Vantaan kaupungin alueelle. Tässä vesienhallinnan selvityksessä esitellään Mellunkylänpuron ja Broändanpuron pääuomien nykytilaa ja arvioidaan tulevaisuuden…
Mellunkylänpuro Ojapuistossa.

Kruunuvuoren lehmusmetsikkö. Hoito- ja käyttösuunnitelma 2022−31

Julkaistu 16.12.2022

Laajasalon länsiosassa sijaitsee Kruunuvuori, jossa on ollut huvila-alue ja öljysatama. Kruunuvuoren itäreunalla kasvaa pieni lehto. Tämä Kruunuvuoren lehmusmetsikkö on luonnonsuojelulain 29 § mukainen luontotyyppi, jalopuumetsikkö. Luontotyypin rajaus on tehty vuonna…
Kruunuvuoren lehmusmetsikkö.

Itäniityn laakson luonnonsuojelualue. Hoito- ja käyttösuunnitelma 2022−2031

Julkaistu 16.12.2022

Jollaksessa sijaitseva Itäniityn laakson luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 2009. Alueenpinta-ala on 7,2 hehtaaria. Luonnonsuojelualueen ytimen muodostaa vanha niitty (Välskärinniitty), joka on metsittymässä lehdoksi. Itäniityn laakson luonnonsuojelualueen metsistä valtaosaon lehtoa tai…
Kuvassa lehtomaisemaa ja valkovuokkoja.

Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualue. Hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 2021−2031

Julkaistu 16.12.2022

Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualue on tarkoitus perustaa Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelman 2015−2024 mukaisesti. Kaupungin käytäntönä on tehdä perustettavalle luonnonsuojelualueelle jo perustamisesityksen liitteeksi hoito- ja käyttösuunnitelma. Tällöin rauhoitussäännöksissä voidaan huomioida kohteen erityispiirteet ja suojelukeinot…
Valokuva Kruunuvuorenlammesta. Lammen pinnalla on lumpeita.

Pääkaupunkiseudun merialueen tila 2020– 2021

Julkaistu 1.12.2022

Pääkaupunkiseudun merialueen yhteistarkkailulla toteutetaan Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoiden, Helen Oy:n Salmisaaren, Hanasaaren ja Vuosaaren laitosten, Fortum Power and Heat Oy:n laitosten, Espoon kaupunkitekniikan keskuksen, Helsingin kaupungin…
Eteläsatama, Katajanokka.