Tag: Miljö

13 resultat

Helsingfors stads årsberättelse 2021

Publicerad 22.6.2022

Helsingfors stads årsberättelse samlar Helsingfors för 2021. Årsberättelsen innehåller borgmästarens översikt och kanslichefens översikt. Dessutom går årsberättelsen igenom händelser inom stadskansliet och fyra sektorer. Nyckelinformation om personal, stadens bokslut och…
Årsberättelse 2021.

Planerings- och planläggningsöversikt 2022

Publicerad 1.1.2022

Framtidens Helsingfors kommer att vara en mer tätbebyggd stad med särpräglade stadsdelar och värdefull natur, som staden värnar om. I den här publikationen berättar vi om den planering och de…
Vid Sörnäs strand planeras förnyelser. © Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy © Kari Ylitalo/Helsinki Partners

Planerings- och planläggningsöversikt 2021

Publicerad 1.1.2021

Framtidens Helsingfors kommer att vara en mer tätbebyggd stad med särpräglade stadsdelar och värdefull natur, som staden värnar om. I den här publikationen berättar vi om aktuella planerings- och planläggningsprojekt…
En riktgivande illustration av den planerade Puhosparken i Östra centrum.

Helsingfors havsstrategi 2030

Publicerad 11.3.2019

Helsingfors havsstrategi fastställs målen för det maritima utvecklandet och i handlingsprogrammet åtgärderna för att verkställa målen. Målen i strategin har utarbetats och åtgärderna för att verkställa dem har valts i…
Pärmbild av Helsingfors havsstrategi 2030

Namnen i staden

Publicerad 1.1.2019

Namnplanering är en del av stadsplaneringen. Namnen planeras i samband med detaljplaneringen. I broschyren berättas det om principerna för namnsättning av stadens nya områden och gator. Namnen i staden (pdf)
Katukyltti Liisankadulla.