Helsingin alueellinen viherkerroin –nykytila ja digitalisaation edellytykset

Julkaistu 1.12.2021