Tag: Luonnonsuojelu

56 tulosta

Kruunuvuoren lehmusmetsikkö. Hoito- ja käyttösuunnitelma 2022−31

Julkaistu 16.12.2022

Laajasalon länsiosassa sijaitsee Kruunuvuori, jossa on ollut huvila-alue ja öljysatama. Kruunuvuoren itäreunalla kasvaa pieni lehto. Tämä Kruunuvuoren lehmusmetsikkö on luonnonsuojelulain 29 § mukainen luontotyyppi, jalopuumetsikkö. Luontotyypin rajaus on tehty vuonna…
Kruunuvuoren lehmusmetsikkö.

Itäniityn laakson luonnonsuojelualue. Hoito- ja käyttösuunnitelma 2022−2031

Julkaistu 16.12.2022

Jollaksessa sijaitseva Itäniityn laakson luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 2009. Alueenpinta-ala on 7,2 hehtaaria. Luonnonsuojelualueen ytimen muodostaa vanha niitty (Välskärinniitty), joka on metsittymässä lehdoksi. Itäniityn laakson luonnonsuojelualueen metsistä valtaosaon lehtoa tai…
Kuvassa lehtomaisemaa ja valkovuokkoja.

Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualue. Hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 2021−2031

Julkaistu 16.12.2022

Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualue on tarkoitus perustaa Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelman 2015−2024 mukaisesti. Kaupungin käytäntönä on tehdä perustettavalle luonnonsuojelualueelle jo perustamisesityksen liitteeksi hoito- ja käyttösuunnitelma. Tällöin rauhoitussäännöksissä voidaan huomioida kohteen erityispiirteet ja suojelukeinot…
Valokuva Kruunuvuorenlammesta. Lammen pinnalla on lumpeita.

Pääkaupunkiseudun merialueen tila 2020– 2021

Julkaistu 1.12.2022

Pääkaupunkiseudun merialueen yhteistarkkailulla toteutetaan Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoiden, Helen Oy:n Salmisaaren, Hanasaaren ja Vuosaaren laitosten, Fortum Power and Heat Oy:n laitosten, Espoon kaupunkitekniikan keskuksen, Helsingin kaupungin…
Eteläsatama, Katajanokka.

Östersundomin maisemaselvitys ja viherverkoston kehittämissuunnitelma

Julkaistu 1.7.2022

Tässä työssä on tiivistetty Östersundomin alueelta laadittujen maisema-, kulttuuriympäristö-, ja luontoselvitysten pääsisältö niiltä osin kuin se on yleiskaavatasoisen maankäytönsuunnittelun kannalta nähty oleelliseksi. Työssä esitetään suunnitelma viher- ja virkistysverkoston kehittämiseen kaupungin…
Kuvassa maaseutunäkymää Östersundomista, etulalla hevonen.

Ryssjeholmsfjärden – veden laatu, kasviplankton- ja pohjaeläinyhteisöt 2021

Julkaistu 1.4.2022

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan Ympäristön valvonta- ja -seurantayksikönVesi-tiimi suoritti Ryssjeholmsfjärdenin ympäristön veden laadun ja pohja- sekä planktoneliöstönerillistarkkailun vuonna 2021. Tarkkailu toteutettiin liittyen HSY:n Blominmäen jätevedenpuhdistamon puhdistettujen jätevesien varapurkujärjestelyihin. Tässä raportissa…
Kuva venesatamasta.

Liito-oravan levinneisyys Helsingissä 2020 ja 2021

Julkaistu 1.3.2022

Liito-orava on vuodesta 2014 runsastunut nopeasti ja levittäytynyt Helsingin luoteisosista idän ja kaakon suuntaan. Keväästä 2019 alkaen levinneisyysalue on kattanut kaupungin pohjois- ja keskiosat Espoon ja Vantaan rajalta Lahdenväylälle asti…
Kaksi liito-oravaa puun rungolla

Infrarakentamisen betonin hiilijalanjäljen vähentäminen

Julkaistu 1.2.2022

Tämän esiselvityksen tarkoituksena on tunnistaa Helsingin kaupungin infra- jaympäristörakentamisessa yleisiä betonirakenteita ja arvioida niissä käytettävän betoninhiilidioksidipäästöjen pienentämistä. Mahdollisuuksia tutkitaan kolmen mittarin kautta: betoniin ja muihin materiaaleihin liittyvät vaatimukset, saavutettavissa olevat…
Kuvassa kaksi miestä tekemässä betonin raudoitusta.

Helsingin uhanalaisten luontotyyppien inventoinnit 2017−2020

Julkaistu 1.2.2022

Helsingin kaupunki kartoitti uhanalaisten luontotyyppien esiintymistä vuosina 2017−2020. Manneralueella inventoinnit kohdennettiin esiselvityksessä määritettyihin potentiaalisiin kohteisiin.Manneralueen osalta selvitykset käsittivät luontotyypeistä lehdot, jalopuustoiset kangasmetsät,merenrantojen biotoopit, pienvesistöt, suot sekä niityt ja kedot pois…
Kuvassa metsää.

Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2022

Julkaistu 1.1.2022

Helsingistä tulee tulevaisuudessa nykyistä tiiviimmin rakennettu, omaleimaisten kaupunginosien kaupunki, joka vaalii myös arvokasta luontoaan. Tässä julkaisussa kerromme kaupunkiympäristöön liittyvästä suunnittelusta ja kaavahankkeista, jotka ovat ajankohtaisia vuonna 2022. Avaa pdf
Renewals planned for Sörnäistenranta. © Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Helsingin kasvillisuuden kehittämisen ja seurannan toimintamalli. Osa 1: Toimintamalli

Julkaistu 1.1.2022

Suomessa viherrakentamisen kasvillisuudesta on tarjolla niukasti tutkittua tietoa. Tiedolle on kuitenkin tarvetta, sillä kaupunkien kasvillisuuteen kohdistuu monia erilaisia vaatimuksia esteettisistä tavoitteista ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Samalla kaupunkikasvillisuuden tulee…
Lähikuva kukkivasta puusta

Helsingin kaupungin luontoseurantasuunnitelma

Julkaistu 1.1.2022

Luonnon monimuotoisuus tunnustetaan nykyisin ihmisten hyvinvoinnin ja koko olemassaolonperustaksi. Luonnon ihmiselle tuottamia hyötyjä kutsutaan ekosysteemipalveluiksi, jotka ovat enemmän tai vähemmän sidoksissa ekosysteemien ja lajien monimuotoisuuteen. Helsingin kaupungin luontoseurantasuunnitelmassa on esitetty…
Mies kävelee rannalla, kuvassa näkyy kasvillisuutta, rantakalliota ja merta.

Pitäjänmäen asema. Kasvillisuusinventointi

Julkaistu 1.1.2022

Pitäjänmäen asemapuisto on Helsingin parhaiten säilynyt asemamiljöö, jonka arvo kulttuurihistoriallisena kokonaisuutena on merkittävä. Asemapuistot olivat aikanaan merkittäviä julkisia puistoja, joiden ulkoasuun panostettiin. Vanhimmat puistoistutukset Pitäjänmäellä ajoittuvat aseman perustamisvuosiin 1900-luvun alkupuolelle…
Asemarakennus ja kasvillisuutta Pitäjänmäen asemalla.