Alueellisen maalämpöjärjestelmän huomioonottaminen asemakaavassa. Tarkastelualueena Karhunkaatajan asemakaava-alue

Julkaistu 1.9.2021