Tag: Matkailu

8 tulosta

Helsingin kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelma

Julkaistu 26.6.2023

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan toukokuussa 2020. Vuonna 2023 tehtävän päivityksen tavoitteena on yhtäältä tarkentaa tiekartan olemassa olevaa sisältöä nykytilanteen pohjalta sekä toisaalta laajentaa tiekarttaa kattamaan paremmin kaupungin…
Omslagsbild av Helsingfors åtgärdsprogram för cirkulär ekonomi och delningsekonomi

Helsingin kaupungin matkailun ilmastotiekartta 2023–2026

Julkaistu 2.6.2023

Helsingin matkailun ilmastotiekartta vuosille 2023–2026 tähtää Helsingin matkailun päästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Se täydentää osaltaan Hiilineutraali Helsinki 2030 -päästövähennysohjelmaa. Tiekartta ottaa kantaa koko matkailun ekosysteemin hiilineutraaliustavoitteisiin ja päästövähennyssuunnitelmiin, painottuen…
Helsingin matkailun ilmastotiekartan kansilehti

Helsingin vierailijakokemuksen johtamismalli

Julkaistu 29.5.2023

Tämä raportti sisältää konseptikuvauksen Helsingin vierailijakokemuksen johtamisen toimintamallista. Johtamismallin eri osat, kuten vierailijakokemuksen strateginen kehittämissuunnitelma, mittausmalli, kehittämisprosessi, hallintomalli ja sidosryhmäyhteistyömalli esitellään tässä raportissa. Raportti myös tarjoaa yleiskuvan kaupungin vierailijakokemukseen vaikuttavista…
Helsingin vierailijakokemuksen johtamismallin kansikuva

Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022–2026

Julkaistu 11.5.2022

Tämä toimintaohjelma on Helsingin kaupunkikonsernin toimijoiden yhteinen asiakirja matkailu- ja tapahtuma-alojen pitkäjänteisen kehittämisen tueksi vuosille 2022–2026. Toimintaohjelma ohjaa kaupunkikonsernin toimintaa siten, että toimenpiteistä hyötyvät matkailijat, asukkaat, tapahtumakävijät, paikalliset yritykset ja…
Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022–2026

Matkailubussiliikenteen kehittämissuunnitelma

Julkaistu 4.5.2020

Matkailubussiliikenteen kehittämissuunnitelmassa on tarkasteltu Helsingin kantakaupungin alueen matkailubussiliikennettä ja matkailubussitoiminnan kehittämistä erityisesti kesäsesongin aikana. Helsingin kaupungin kasvavana haasteena on matkailubussiliikenteelle osoitettavan tilan, kuten pysäköintitilan jatkuva vähentyminen kaupungin kasvaessa ja tiivistyessä…
Helsingin matkailubussiliikenteen kehittämissuunnitelman kansikuva

Helsingin merellinen strategia 2030

Julkaistu 11.3.2019

Helsingin merellisessä strategiassa määritellään merellisen kehittämisen tavoitteet ja toimintaohjelmassa toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Strategian tavoitteet on laadittu ja niitä toteuttavat toimenpiteet on valittu yhteistyössä eri toimialojen ja kumppanien kanssa. Helsingin merellinen…
Helsingin merellisen strategian 2030 kansikuva