Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022–2026: Toimenpiteet ja mittarit

Julkaistu 11.5.2022