Tag: Turism

3 resultat

Helsingfors havsstrategi 2030

Publicerad 11.3.2019

Helsingfors havsstrategi fastställs målen för det maritima utvecklandet och i handlingsprogrammet åtgärderna för att verkställa målen. Målen i strategin har utarbetats och åtgärderna för att verkställa dem har valts i…
Pärmbild av Helsingfors havsstrategi 2030