Stansvikin lehto ja kaivosalue. Luonnonsuojelualueen hoitoja käyttösuunnitelma vuosille 2022−2031

Julkaistu 16.12.2022