Helsingin kaupungin päästöjen BAU-skenaario vuoteen 2050

Julkaistu 10.3.2023