Education Hub kiihdyttää kasvuyrityksiä lentoon

Julkaistu 25.11.2021

Kymmenen tiimiä aloitti Education Hubin hautomo-ohjelmassa syksyllä.

HELSINGIN kaupunki haluaa olla edistämässä oppimisteknologian kasvuyrittäjyyttä. Siksi kaupunki on perustanut Runeberginkadulle Helsinki Education Hubin, joka auttaa oppimisteknologian palveluja ja tuotteita kehittäviä start-up-yrityksiä.

Tänä syksynä on jo aloitettu Suomen ensimmäinen oppimisteknologian EdTech-hautomo-ohjelma, johon haki eri puolilta maailmaa 37 kasvuyritystä. Niistä valittiin kymmenen, joista kaksi on ulkomailta. Valitut edustavat oppimisteknologian eri osa-alueita ja kohderyhmiä.

”Hautomo-ohjelman aikana yritysten tulee luoda esimerkiksi toimiva myyntistrategia, hallita kassavirtaa ja rakentaa osaava tiimi. Palvelua on mahdollista kehittää oppijoiden ja opettajien kanssa yhdessä Hubin tiloissa”, kertoo Helsinki Education Hubin projektipäällikkö Mia-Stiina Heikkala.

Hautomo-ohjelmaan valituilla yrityksillä on suunnitteilla ratkaisuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen ja virtuaalitodellisuudesta tekoälyn hyödyntämiseen. Tuotteissa löytyy oppimispelejä, verkko-oppimisalustoja sekä sovelluksia musiikinoppimiseen, seksuaalikasvatukseen, arviointiin ja kielten oppimiseen.

”Oli ilo huomata, miten innostuneita yritykset ovat kehittämään omaa liiketoimintaansa asiantuntijoiden avustuksella. Tälle ohjelmalle on ollut selkeästi tarve”, Heikkala sanoo.

KAUPUNKI on luonut Helsinki Education Hubia start-up-yritysten, sijoittajien, isojen yhtiöiden, tutkijoiden, opettajien ja muiden julkisen sektorin edustajien kanssa. Sen tarkoituksena on tarjota oppimisteknologian startup-yrityksille polku ideasta innovaatioon saakka. Yrittäjä voi tulla paikalle pohtimaan asiantuntijoiden kanssa, olisiko hänen idealleen markkinoita ja taipuisiko se palveluksi ja tuotteeksi. Tämän lisäksi hautomo-ohjelmaan valitaan joka vuosi yhteensä 20 tiimiä.

Heikkalan mukaan Suomella on valtava pääoma yhtenä oppimisen kärkimaista ja teknologian osaajana.”Kun globaali pandemia tuli, niin Suomessa siirryttiin nopeasti etäopiskeluun. Meillä oli hyvät teknologiset valmiudet ja opettajat olivat valmiita ottamaan uusia työkaluja käyttöön.”

Heikkalan mukaan tämä pääoma pitäisi osata hyödyntää paremmin. Tähän Helsinki Education Hub pyrkii vastaamaan.

”Meillä on parannettavaa siinä, että osaamme kääntää tämän pääoman uusiksi innovaatioiksi ja tehdä vielä parempaa yhteistyötä muun maailman kanssa.”

Heikkala on itse innoissaan Helsinki Education Hubista.

”Olen ollut rakentamassa tätä alusta asti ja keskustellut kentän kanssa. Sieltä on lähtenyt tarve tällaiselle, ja koen, että tämä on todella merkityksellinen”, Heikkala toteaa.

Lisätietoa: educationhubhelsinki.fi