Selvitykset suosittavat keskustasatamia

Julkaistu 19.9.2020

Selvitykset satamatoimintojen sijainneista suosittavat matkustajaliikenteen säilyttämistä keskustassa. Haasteena on pitää ruuhkat kurissa ja toisaalta kaupunki vetovoimaisena. 

Helsingillä on edessään linjaukset siitä, mihin matkustaja- ja rahtiliikenne tulevaisuudessa sijoitetaan. Päätösten ja jatkoselvitysten pohjaksi Helsingin Satama Oy teki pormestari Jan Vapaavuoren pyynnöstä vuoteen 2040 ulottuvan skenaariotyön. Siinä arvioidaan satamatoimintojen sijainnin vaikutuksia Helsingin Sataman liiketoimintaan ja kaupungin tavoitteeseen olla maailman toimivin kaupunki. 

Skenaariotyön tueksi Helsingin kaupunki, Helsingin Satama Oy ja Suomen Varustamot ry tilasivat selvityksen Helsingin sataman rahti- ja matkustajaliikenteen vaihtoehtoisista järjestelyistä. 

Skenaariotyössä on kolme päävaihtoehtoa. Ensimmäisessä toiminta jatkuisi ja sitä kehitettäisiin nykyisissä paikoissa Eteläsatamassa, Katajanokalla, Länsisatamassa ja Vuosaaressa.  

Toisessa vaihtoehdossa keskustasatamien matkustaja-autolauttaliikenne keskitettäisiin Länsisatamaan ja Katajanokalle, jolloin pääosa Eteläsataman alueesta vapautuisi satamatoiminnasta.  

Kolmannessa Vuosaaren satamaa laajennettaisiin ja sinne siirrettäisiin Tallinnan matkustaja- autolauttaliikenne. Toteuttamiskelpoisimmiksi nimetään kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa. 

Myös Helsingin kaupungin, Helsingin Satama Oy:n ja Suomen Varustamot ry:n tilaama selvitys puoltaa keskustaratkaisuja. Tässä selvityksessä tarkasteltiin edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi rahdin ja matkustajaliikenteen eriyttämistä. 

 Selvitys pitää kasvun kannalta parhaina ensimmäisiä muutosvaihtoehtoja, koska muihin ratkaisuihin liitetään huomattavia talous- ja ympäristöriskejä.