Ungdomsarbetet går utomhus

Publicerad 25.3.2021

TROTS pandemin och restriktionerna är det inget fel på kreativiteten i ungdomsverksamheten. I snömodd, halka och kyla för några veckor sedan tar ungdomsledare Felix Eskelin på Drumsö fram spelet petanque och kastar ut lillen som rullar i snön. Lillen är det lilla klotet i spelet. Lågstadieeleverna Leona, Elvin och Teo tittar klentroget på honom men fattar sedan galoppen, det går att kasta klot i snö också.

Läget har ställt om också ungdomsverksamheten, och där tiotals unga och flera ungdomsledare har haft för vana att träffas på ungdomsgårdarna gäller nu kraftigt begränsad verksamhet. Smågrupper är regeln också utomhus. 

”Ungdomsarbetet i pandemin innebär flexibilitet och anpassning. Vi träffas, pratar, umgås och har skoj men enligt andra premisser. Vi har skärpta restriktioner, noga handhygien och krav på både munskydd och avstånd. Inomhus riktar vi oss främst till unga under tolv år och i begränsade grupper. I rådande situation arbetar vi i synnerhet med uppsökande verksamhet utomhus genom att röra oss på platser där unga samlas, som sportplaner, kring köpcenter och vid metrostationer”, säger Eskelin och tillägger att ungdomsarbetet anpassar sig i likhet med allt annat till rådande rekommendationer och restriktioner.

”Vi kan grilla och chilla ute på gården, men även här gäller begränsat antal medverkande”, nämner han.

De två övriga ungdomsgårdarna med svenskspråkig verksamhet, Rastis i Nordsjö och Sandels i Tölö fungerar enligt samma koncept, i starkt nedskuren skala i det fysiska rummet och med arbete på fältet.

”Under pandemin jobbar vi mycket på nätet enligt tanken om att träffa och stöda unga genom våra somekanaler på Instagram, Facebook och Discord. Samarbetet med skolorna fortsätter men i mindre omfång med undantag för Botby där vår specialungdomsarbetare jobbar tre fyra dagar i veckan”, säger Rufus Wahén, verksamhetsledare på Hesua, som står för Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet. Ung pride har mötts i mycket små grupper på Drumsö och träffas flitigt inom Discord.

Info om Ung pride, ungdomsgårdar och kontaktuppgifter hittar du på hesua.munstadi.fi. Också Luckan och Helsingfors mission riktar stöd till unga. Luckans Unginfo finns på unginfo.fi med bland annat chatt och sajten Våga fråga.

Helsingfors mission upprätthåller samtals- och krishjälp för unga, mer info på helsingforsmission.fi/ungdomar.