Pääkaupunkiseudun merialueen yhteistarkkailu. Neljännesvuosiraportti 4/2022 – Veden fysikaalisen, kemiallisen ja hygieenisen laadun tarkkailu

Julkaistu 9.3.2023