Bekanta dig med skolan Information om grundskolan i Helsingfors för familjer som flyttat till Finland

Publicerad 1.1.2020