Stadskansliets publikationsarkiv

Här har vi samlat publikationer av stadskansliet som utgivits före 1.1.2020.

2019

Personal rapport 2018

Från Agenda till handling – Genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling i Helsingfors 2019

Den bäst fungerande staden i världen  –  Målen för hållbar utveckling, Första delen av verkställighetsrapporteringen på stadsnivån

Den bäst fungerande staden i världen  –  Målen för hållbar utveckling, Andra delen av
verkställighetsrapporteringen på stadsnivån

Budget för Helsingfors stad 2020

Sammandrag 2020

Bokslut för Helsingfors stad 2018

2018

Personal rapport 2017

Budget för Helsingfors stad 2019

Sammandrag 2019 

Bokslut för Helsingfors stad 2017 

2017

Personal rapport 2016

Budget för Helsingfors stad 2018

Sammandrag 2018

Bokslut för Helsingfors stad 2016

2016

Personal rapport 2015

Budget för Helsingfors stad 2017

Sammandrag 2017

Bokslut för Helsingfors stad 2015

Årsberättelse 2015 Helsingfors

Hemstaden Helsingfors-program

Hemstaden Helsingfors-broschyr

2015

Personal rapport 2014

Bokslut för Helsingfors stad 2014

Budget Stadsdirektörens budgetförslag 2016

Årsberättelse 2014 Helsingfors

2014

Personal rapport 2013

Bokslut för Helsingfors stad 2013

Budget 2015 Stadsdirektörens budgetförslag

Årsberättelse 2013 Helsingfors

2013

Personal rapport 2012

Bokslut för Helsingfors stad 2012

World Design Capital Helsinki 2012 - Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 - Stadsrapport

World Design Capital 2012 - Undersökning av effekter  (.pdf, på finska, sammandrag på svenska och engelska)

World Design Capital Helsinki 2012 - Pressmeddelande

Årsberättelse 2012 Helsingfors

2012

Personal rapport 2011

Bokslut för Helsingfors stad 2011

Årsberättelse 2011 Helsingfors

2011

Årsberättelse 2010 Helsingfors

2010

Årsberättelse 2009 Helsingfors

2009

Årsberättelse 2008 Helsingfors

2008

2007

Årsberättelse 2006 Helsingfors

2006

2005

Årsberättelse 2004 Helsingfors

2004

Årsberättelse 2003 Helsingfors

2003

Årsberättelse 2002 Helsingfors

2002

Årsberättelse 2001 Helsingfors

2001

Årsberättelse 2000 Helsingfors

2000

Årsberättelse 1999 Helsingfors

1999

Årsberättelse 1998 Helsingfors

1998