”Jag trivs med äldre människor”

Publicerad 23.9.2020

Servicecentralen i Tölö vill nå allt fler svenskspråkiga seniorer i stadsdelen och riktar sig samtidigt till äldre i hela södra distriktet. Det är Rebecka Lehmussaari, 27 år, som håller i trådarna.

”JAG ÄR visserligen inte särskilt gammal men jag trivs med äldre människor. För mig är arbetet med personer som lider av minnesstörningar en hjärtesak. Min älskade mormor, som föddes i nuvarande ryska Karelen, drabbades av Alzheimers sjukdom och trots att hon hann bo i Sverige i femtio år tappade hon helt svenskan under de sista åren och talade bara finska. Jag känner därför väl till vikten av att en äldre människa får stöd, vård och omsorger på sitt modersmål.” 

Det säger socialhandledare Rebecka Lehmussaari som är född och uppvuxen i Stockholm, som hade sitt första jobb inom äldreomsorgen som 17-åring och som sedan bestämde sig för att återvända till familjens ursprungsland, Finland, för att läsa sig till socionom vid yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. 

EFTER SIN examen från Arcada för tre år sedan har hon jobbat inom det svenska teamet och närvården i Forsby, och från juni år år är hon socialhandledare på Tölö servicecentral. 

När vi träffas utanför servicecentret på Tölögatan bär hon munskydd och har med sig en flaska handdesinfektion. I dagens coronaläge har smittskydd och förebyggande åtgärder högsta prioritet i synnerhet inom äldreomsorgen och givetvis även i alla kontakter som berör verksamheten. 

REBECKA Lehmussaari har som mål att arrangera och utveckla verksamheten som riktar sig till svenskspråkiga äldre. Hon har Tölö som bas men arbetar samtidigt inom hela det södra distriktet. Fokus är ställt på minnesgruppen, diskussionsgruppen och socialhandledning. 

”Minnesgruppen riktar sig till äldre svenskspråkiga som oroar sig för sitt minne eller har en minnessjukdom. Det är väldigt viktigt att få råd och information för att kunna upprätthålla minnet och därmed funktionsförmågan. Vi gör också olika övningar och uppgifter för att träna minnet.” 

”I diskussionsgruppen ska vi samtala om allt som känns angeläget och helt enligt de önskemål som deltagarna har. Det kan handla om hälsa och corona, böcker och teater, djur och natur, ja vad som helst. Vi kan också ta en promenad i parken. Huvudsaken är att vara tillsammans. Vi vet att det finns många äldre som är väldigt ensamma. Jag hoppas ensamma äldre hittar mig och vår verksamhet. Även anhöriga kan ta kontakt.” 

”Restriktionerna kring coronaviruset ändras fortlöpande så jag kan i dag inte säga hur läget är senare i höst men det är troligt att vi bär munskydd när vi träffas i grupperna.” 

SOCIALHANDLEDNING betyder bland annat konkret hjälp att söka olika tjänster och förmåner men också hjälp i såväl vardagliga som svårare livssituationer. 

”Och ifall coronaläget inte sätter hinder så ställer vi till med allsång på torsdagar i festsalen på Tölögatan. Det sker i samarbete med Helsingfors mission.” 

Anmälan till och mer info av Rebecka Lehmussaari på tfn 09 310 74271 eller rebecka.lehmussaari@hel.fi