Bättre sopsortering i skolan

Publicerad 23.9.2020

HEMMA sorterar vi plast och papper, glas och metall och andra sopor så varför inte ordna med grundlig sortering i skolan. Så resonerade elevkåren i Norsen och föreslog inom ramen för OmaStadi att staden satsar på sorteringskärl som står i skolans korridorer där eleverna rör sig. Förslaget resulterar i höst i nya sorteringskärl inte bara i Norsen utan också i de övriga svenskspråkiga skolorna i Helsingfors. 

”Visst är det bra med kärl som är tydligt utmärkta enligt ändamål och som finns där vi rör oss. Alla sorterar hemma och återvinning ska vara en självklar handling också i skolan”, säger Tove Tiedemann och Gabriella Palmén på årskurs 9 i Norsen. 

Båda har varit aktiva i projektet i synnerhet i skedet då man skulle rösta fram de förslag som ska genomföras.  

OMASTADI är medborgarbudgetering och ger stadsborna möjlighet att rösta på olika förslag att genomföra. Projekten ska främja trivsel, trygghet och funktion.  

I nästa omgång, som omspänner två år, är budgeten 8,8 miljoner. Norsens sopsortering fick nästan 4 500 röster och en budget på 63 000 euro. 

Mer om medborgarbudgeteringen på omastadi.hel.fi där man också kan följa med hur olika projekt framskrider.