Stigen till svensk integration

Publicerad 25.11.2021

SVENSKA för invandrare, SFI är alternativet som femton till tjugo invandrare väljer varje år i Arbis. De lär sig grunderna i vårt samhällsskick på svenska och givetvis svenska som språk.

”Undervisningen är tjugo timmar i veckan och över hälften av studierna är språkinlärning. Finskan kommer sedan som för många finlandssvenskar, genom jobb, vänner och umgänge”, säger Tina Romberg, handledare och Nina Lindblom, projektkoordinator.

De arbetar med det svenska integrationsprogrammet och efterlyser praktikplatser på svenska på staden. Praktikplatserna behövs i Arbis nya nätverksprojekt som följer stadens strategi att bli mer internationell som arbetsplats.

”Staden har 40 000 anställda. Det finns säkert svenskspråkiga som har intresse att ta emot någon av våra studerande som behöver öva svenska i praktiken i arbetslivet. Praktikanten är en resurs, de som integrerar sig på svenska är starkt motiverade att finna sig till rätta hos oss”, säger Romberg och Lindblom.

ALLA kan bidra till den svenska integrationsstigen i något av språkkaféerna. Språkkafé är då invandrare träffas över en kopp kaffe för att umgås på svenska. ”Folk med svenska som modersmål är ett värdefullt bidrag i språkkaféerna. På Arbis har vi språkkafé på måndagar och i Luckan, som också arbetar med integration på svenska, gäller tisdagar”, säger duon.

En inblick i nätverksprojektet och den svenska integrationen kommer 15.12 då Arbis ordnar ett brett upplagt seminarium för alla intresserade. Temat är Helsingfors för alla och medverkande är också nuvarande studerande och integrerade nya helsingforsare.