Fritt fram för Nordiska skolan

Publicerad 22.11.2023

Anmälan till den nyaste skolan med det nyaste konceptet är i januari. Nordiska skolan har sitt säte i Kottby och det är fritt fram för alla blivande förstaklassare att söka.

Nästan ett kvartssekel har gått men nu har Nordiska skolan kommit till skott. Skolan inleder sin första termin i augusti 2024, i likhet med alla andra grundskolor i Helsingfors. Det blir den första helt tvåspråkiga skolan med svenska och finska som undervisningsspråk och målgruppen är främst barn i tvåspråkiga familjer.

”Men alla är välkomna att söka till skolan, alltså oavsett hemspråk. Föräldrarna anmäler barnet till Nordiska skolan på samma sätt som man anmäler till de andra grundskolorna. I Nordiska skolan gäller inte principen om närskola och det betyder att barnet kan bo var som helst i Helsingfors. Och vi har inte lämplighetstest eller inträdesprov”, säger Sari Sola som är rektor för den finska skolan i Kottby,
Yhtenäiskoulu.

Det är i den finska skolans byggnad på Louhivägen 3 i Kottby som Nordiska skolan tar plats. Nordiska skolan blir därmed ingen isolerad enhet, tvärtom ska verksamheten intregreras i Yhtenäiskoulu så att hela skolkomplexet får nordisk prägel och fokus på nordismen, det nordiska samarbetet och de nordiska länderna.

”Nordismen ska spegla sig i och berika vardagen i hela skolhuset utan att Nordiska skolan förlorar sin uttryckliga tvåspråkighet.”

Nordiska skolan kör i gång med ettorna, det vill säga eleverna på årskurs ett.

”Sedan växer Nordiska skolan varje år med en årskurs tills verksamheten är fullskalig, alltså en grundskola med nio årskurser”, säger sakkunnig Satu Koistinen på Fostrans- och utbildningssektorn. Hon jobbar med att planera innehållet i Nordiska skolan.

”Principen är att implementera svenskan och finskan i undervisningen så att barnet lär sig behärska bägge språk lika obehindrat och smidigt. Meningen är inte att läraren översätter eller simultantolkar fortlöpande. Språkanvändningen alternerar i undervisningen och bygger upp en språklig helhet. I till exempel geografi kan man granska en världsdel ur en viss synvinkel på svenska, en annan på finska. Olika undervisningsmodeller kommer att gestaltas och tillämpas an efter”, säger Koistinen.

Trots det nordiska namnet kommer skolan inte att ha undervisning i alla nordiska språk.

”Det blir alltså inte undervisning i danska eller norska, isländska eller färiska, men samtliga nordiska samhällen får stor synlighet i skolan. Vi har redan etablerat samarbete med en skola i Lejre i Danmark och vi planerar utbytesprogram för såväl lärare som elever. Meningen är att bygga upp nätverk i hela den nordiska skolvärlden. Vi ska också samarbeta med den svenskspråkiga närskolan, Kottby grundskola och med Hanaholmens kulturcentrum, konceptet Svenska nu och Pohjola-Norden”, säger
Sari Sola.

Louhivägens nuvarande skolhus från 1960-talet ska renoveras grundligt med start 2025 och så bygger man till för att skapa mera rum. Än så länge finns inte beslut på hur många som får plats på första årskursen i Nordiska skolan.

”Vi tror att ett tjugotal barn börjar i ettan”, säger Sola. Det är barn som är födda 2017 som ska anmälas till skolan i januari 2024. Det gör man på sajten asti.hel.fi mellan 8.-28.1 2024 eller genom att besöka skolan 24.1 kl. 10–12. Besked om antagning kommer i mars.