Svenskt team i nya vårdcentralen

Publicerad 30.11.2022

Startskottet i Kampen går nästa år och huset står färdigt 2027. Den nya centralen för hälsa och välbefinnande reser sig ovanpå metrostationen och här tar ett av Helsingfors tre svenska hälsovårdsteam plats.

Projektchefen, ledande överläkare Lars Rosengren pekar och gestikulerar där han står på torget mellan Elhuset och Bilhuset i Kampen.

”Det är här vi bygger Kampens central för hälsa och välbefinnande, en ny enhet som omfattar 140 000 helsingforsare. Till nybygget flyttar Femkantens och Stengårds hälsostationer. Dessutom ingår hälsostationen på Drumsö administrativt i Kampen men som filial. Drumsöborna besöker alltså också i fortsättningen sin hälsostation på Beckasinvägen”, säger Rosengren.

Ur svenskspråkig synvinkel
betyder nybygget en stor omställning. Det svenska vårdteamet på Båtmansgatan flyttar från Rödbergen till Kampen tillsammans all annan verksamhet i nuvarande hälsostation.

”Tanken är att såväl läkare som sjukvårdare inom den svenskspråkiga servicen förfogar över en fysisk plats som bildar ett svensk rum”, nämner Rosengren.

Kampen byggs upp enligt samma koncept som centralerna för hälsa och välbefinnande i Fiskehamnen och Nordsjö. Verksamheten inkluderar både sociala omsorger och hälsovård. I Nordsjö verkar därtill ett familjecenter.

Det handlar om ett utvecklingsprojekt som minskar antalet nuvarande hälsostationer och skapar i stället sju stora helheter med täckande service inom social- och hälsovård.

”Vi talar om en heltäckande vårdstig och i tre av sju centraler ingår dessutom familjecenter”, säger Rosengren.

De två övriga svenska vårdteamen fortsätter i anslutning till hälsostationerna i Munksnäs och Kvarnbäcken.

”Men också i Kvarnbäcken och Munksnäs är förändringar aktuella i form av tillbygge respektive nybygge. I Kvarnbäcken bygger vi till på Mjölgränden och bildar en central som införlivar hälsostationerna i Stensböle och Gårdsbacka, även om vi håller kvar en plattform i Gårdsbacka”, berättar han.

”Munksnäs hälsostation packar för sin del ned hela huset och flyttar från Bredviksvägen till Hagarondellen. Nybygget i rondellen ska enligt planen stå färdigt 2028.”

Hagarondellen ligger i skarven mellan Munkshöjden, Haga och Sockenbacka och på området i trafikkorsningen bygger man utöver den nya centralen för hälsa och välbefinnande jämte familjecenter även lokaler för butiker, apotek, kaféer, gym och annan kommersiell verksamhet.

Det nya nätverket av sju centraler för hälsa och välbefinnande genomförs inom loppet av ungefär tio år. Nya sådana uppstår också i Malm och Åggelby.

”De flesta nuvarande hälsostationer införlivas i de stora helheterna men en del blir kvar som filialer eller plattformar i exempelvis Drumsö, Malmgård, Gårdsbacka, Jakobacka och Degerö.”

”Och alla kan naturligtvis också i fortsättningen själv välja vilken hälsostation man anlitar”, tillägger Rosengren.

På adressen hel.fi > Service på svenska inom social- och hälsovården finns en förteckning med länkar och kontaktuppgifter till befintlig svensk service inom social- och hälsovård.