Må bra på biblioteket

Publicerad 30.11.2022

Bibliotekarie Mia Karvonen är tidigare idrottsinstruktör och förenar motion med litteratur. I höst har seniorer, som förr kom på hennes instruerade motion, strålat samman i biblioteket Ode. Seniorerna har ägnat sig åt en mix av balansövningar och lyrik. Succén återkommer i vår.

Kopplingen mellan motion och bibliotek är inte långsökt, åtminstone inte när det gäller Mia Karvonen.

”Jag jobbade som idrottsinstruktör i ungefär tio år på Arbis där jag ledde grupper i allt från gympasal till simbassäng. Sedan sökte jag mig till idrottstjänsten där jag var ansvarig för den svenska verksamheten”, säger hon. Sedan infann sig tanken att ta studieledigt och läsa till språklärare. Efter två års studier i nordiska språk tog hon examen.

”Under studietiden tänkte jag om, varför inte bii bibliotekarie. Jag har alltid trivats lika bra på idrottsplan som i biblioteket. Jag jobbade på biblioteket vid Nordisk kulturkontakt och när Ode sökte svensk bibliotekare sökte jag jobbet. I början av 2023 kan jag fira ett årsjubileum i Ode”.

Annat svenskt i Ode är bokcirkeln som alternerar mellan Ode och Nordisk kulturkontakt och så har man startat språkkaféet för alla som vill umgås på svenska. En del är finskspråkiga, andra invandrare och så kommer svenskspråkiga. Språkkafé 7 och 21.12, i vår blir det fortsättning.