Ny vardag i skolan i höst

Publicerad 3.6.2021

Ingen av oss, vare sig lärarna eller eleverna, hade tidigare jobbat på distans. Men vi lärde oss, fick ny erfarenhet och nu går vi vidare, säger Ann-Britt Bonns och Petter Wallenius i Norsen.

MAN KAN säga att vi frångick all vanlig vardag, lämnade alla etablerade rutiner för att bygga upp undervisningen i en trygg miljö. Så säger Ann-Britt Bonns som är rektor för grundskolan Norsen med hela 800 elever på tre olika adresser och Petter Wallenius som är lärare och historia och samhällskunskap, nyligen utnämnd till årets hissalärare. Båda har lång erfarenhet av skola, undervisning och pedagogik. Men ingendera var förberedd på de omställningar som pandemin tvingade fram våren 2020.

”Vi slutade med praxis att byta klassrum enligt elevens personliga ämnesval, med undantag för modersmålsinriktad finska. Gymnastiken lades förstås om helt, lärarna har haft gympa utomhus i ur och skur och utan ombyte i omklädningsrummet. Och musikundervisningen har inte heller fungerat från förr”, säger Bonns medan Wallenius hakar på: ”För att inte tala om allt det nya vi fick oss till livs med anledning av distansundervisningen.”

”Vi hade knappt hört talas om Teams och Zoom och våra datorer hade varken mikrofon eller kamera. Jag har jobbat tio tolv timmar per dag med att planera och genomföra distansundervisning. Det har inte varit lätt för oss lärare men verkligen inte heller för eleverna. De starka eleverna har klarat distansundervisning galant, en del jobbar helt enkelt bättre självständigt, men vi har många som kommer att behöva extra stöd i höst”, säger Wallenius.

PÅ SEKTORN för fostran och utbildning säger svenska direktören Niklas Grönholm att skolorna kommer att ägna tid och omsorg åt eftervården av pandemin, återhämtningen.

”Det gäller inte bara att ta igen glappet i inlärning utan fram för allt att fästa vikt vid det psykiska välbefinnandet, den mentala hälsan. Det arbetet ska få ta den tid som behövs. Året har varit oerhört tungt för både elever och lärare”, säger Grönholm.

BÅDE Bonns och Wallenius och deras kollegor är inriktade på ta igen den förlorade sociala samvaron.

”Både lärare och elever har varit väldigt ensamma, säger Bonns och tillägger att om man ska se det positiva i pandemin så har så den ruskat om och rubbat inkörda rutiner. Ifall pandemin fortsätter ställa till det finns numera inarbetade rutiner.”

”Men i normalläge går vi inte helt tillbaka till det som var. Vi ska uppdatera oss enligt erfarenheterna från pandemiåret, hitta en ny version där vi sammanför ny och gammal praxis till en bättre skolvardag”, säger hon.

”Och i synnerhet ska vi värna om samhörigheten. På ett plan har kontakterna till föräldrar och hem fördjupats under pandemin. Ifall vi ser att en elev inte mår bra har tröskeln att ingripa blivit betydligt lägre. Och det är en väldigt positiv utveckling som vi inte ska förlora utan ta till vara”, säger Bonns.

”Men vi har också mycket att ta igen när det gäller uteblivna fysiska träffar eftersom vårdnadshavare inte har kunnat besöka skolan på snart ett och ett halvt år”, nämner hon. 

De svenska grundskolorna och gymnasierna inleder höstterminen 16 augusti.