Efterlyses: Jobb på svenska

Publicerad 31.5.2023

Ann-Jolin Grüne är veteran i arbetet med integrering på svenska. Hon har jobbat i branschen i femton år och är sedan ett år på Helsingfors sysselsättningstjänster. Titeln är planerare med fokus på tjänster som främjar sysselsättningen av invandrare.

Befattningen är ny och hon inledde genom att kartlägga den svenska servicen inom sysselsättningstjänsterna och göra upp en handlingsplan.

”Vi är rätt bra på att erbjuda våra kunder expertis på svenska men i övrigt har vi mycket att göra”, säger hon. Ett förslag i handlingsplanen resulterar i svenskspråkig rådgivning med låg tröskel.
”Jag är väldigt glad att den här svenska servicen startar i höst på Malmgatan 34 på Kampen. Varje torsdag finns någon på plats som ger info och service på svenska”, säger Grüne.

Hon bygger samtidigt upp ett forum där utbudet av jobb på svenska möter efterfrågan.
”Det finns behov att utveckla samarbete med arbetsgivare som har jobb på svenska eller där svenska är till nytta. Det finns arbetsplatser där man jobbar på flera språk, svenskan är ett”, nämner hon och tillägger att det krävs attitydändringar och mod att anställa folk som jobbar på olika språk.

”Arbetsgivare behöver lösningar för att leda en flerspråkig arbetsgemenskap och samhället ska stöda möjligheterna att utveckla språkkunskaperna”, säger hon.

Sysselsättningstjänster har ungefär 45 000 kunder, hälften har annat modersmål än finska eller svenska och drygt tusen är betjänta av service på svenska.

”Svenskspråkiga tjänster är en grundläggande rättighet och i takt med att mångfalden ökar växer behovet av information om jobb och sysselsättning på andra språk. Tröskeln att ta kontakt ska vara låg”, säger Grüne.

Kontakt med henne får man på ann-jolin.grune@hel.fi, tfn 040 3542 576.