Härligt sången klingar

Publicerad 1.6.2022

I sommar klingar körsången igen i Helsingfors. Korister och musiker från hela Svenskfinland samlas till sångfestival med anor i 1891. Körerna har övat på sin repertoar i månader, bland dem Gamelikören som stämmer upp vid lunchdags på tisdagar i Berghyddan.
”Gamelikören välkomnar alla och vi kräver inte röstprov. Jag tänker att alla kan sjunga och här sjunger vi av hjärtans lust”, säger dirigenten Håkan Wikman, som arbetar på heltid med körer, sång och musik.

Han tillägger att enda kravet egentligen är att man kan komma på dagtid. Följaktligen är de flesta i pensionsåldern. Gamelikörens huvudkvarter, Berghyddan är en unik jugendbyggnad i trä som Gammelstadens ungdomsförening uppförde 1910. Platsen och närmiljön har betydligt äldre anor, det var nämligen här, vid mynningen av Vanda å, som kung Gustav Vasa lät anlägga Helsingfors stad
1550.

Medlemmarna i kören droppar in i god tid, det vankas kaffe innan sångstart och umgänget
är viktigt i synnerhet efter en lång tung period av pandemi. Sången ljuder kristallklar och på Gamelikörens repertoar under musikfesten i juni står fem sånger, bland annat folkvisan Kalliolle kukkulalle och evergreenlåten Can´t help falling in love.
”Senare i sommar, 21 augusti kl. 16 kallar Gamelikören till allsång i Berghyddan, inträdet är fritt och alla som vill sjunga är välkomna”, nämner Wikman.

Men redan 9–12 juni vankas det körsång så det står härliga till. Sång- och musikfesten har ordnats i Svenskfinland i drygt 130 år och med fem års mellanrum, i Helsingfors så länge sedan som 1951. Festival 22 är en veritabel massmusikfest med framträdanden på många håll i stan, info på festival22.fi. Scener är bland annat Domkyrkans trappa och platsen utanför biblioteket Ode. Bakom arrangemangen står Finlands svenska sång- och musikförbund.