Håll dig på stigen

Hetsiga stadskvarter och lugna förorter i all ära, få huvudstäder har naturen så nära inpå som Helsingfors. Vi har naturskyddsområden, naturstigar, urskogar, vassvikar, sandstränder och
bergknallar.

Helsingforsarna njuter av sin härliga natur och vissa områden har miljontals besökare varje år. Slitaget kan vara stort och i syfte att värna om mångfalden i flora och fauna finns stigar att hålla sig på.

Somliga är långa och mer krävande, andra som naturstigen på Stenudden i kilen mellan Brändö och Hertonäs är bara 330 meter där den slingrar sig genom hög barrskog och når fågelplattformen
med vyer över Gammelstadsfjärden. Stenudden är en oas med natur, trädgårdslotter och kolonistugor och som bonus badstranden med en fascinerande vy mot Fiskehamnens nya bostadskvarter.
På webbplatsen Håll dig på stigen, som du hittar på hel.fi/halldigpastigen, finns utförliga beskrivningar om naturstigar i staden och länkar till info om våra naturområden.