Tag: Terveys

27 tulosta

Pysyväisohje: Terveydenhuollon asiakasmaksut

Julkaistu 30.12.2022

Sosiaali- ja terveystoimialan pysyväisohje Terveydenhuollon asiakasmaksut PYSY046, voimassa 1.1.2023 – 31.12.2033. Asiasanat: asiakasmaksut, terveydenhuollon asiakasmaksut Ohjeita koskevat yleiset tiedustelut voi lähettää sosiaali- ja terveystoimialan yleiseen sähköpostiin sosiaalijaterveys@hel.fi. Näytä PDF-tiedosto
Pysyväisohjeen kansi

Helsingin kaupungin EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys 2022

Julkaistu 25.10.2022

Helsingin kaupungin EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisessa meluselvityksessä tarkastellaantie- ja raideliikenteestä aiheutuvaa ympäristömelua Helsingin alueella. Tarkastelu perustuu laskennalliseen melumallinnukseen, jonka avulla laadittiin meluvyöhykekartat ja laskettiin melulle altistuvien asukkaiden määrät meluvyöhykkeillä. Meluselvitys kuvaa…
Maatie, jossa on vilkasta autoliikennettä, kuvattuna ilta-aikaan.

Helsingin kaupungin vuosikertomus 2021

Julkaistu 22.6.2022

Kaupungin vuosikertomus kokoaa yhteen Helsingin vuoden 2021. Vuosikertomus sisältää pormestarin ja kanslianpäällikön katsaukset. Lisäksi vuosikertomuksessa käydään läpi kaupunginkanslian ja neljän toimialan tapahtumia. Mukana ovat myös keskeiset tiedot kaupungin henkilöstöstä, tilinpäätöksestä…
Helsingin kaupungin vuosikertomus.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan toimintakertomus 2021

Julkaistu 3.6.2022

Keväällä 2020 alkanut COVID-19-pandemia jatkui erittäin aktiivisena koko vuoden 2021 ajan. Pandemia vaikutti useimpien sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen. Koko vuoden ajan tarvittiin erittäinpaljon henkilöstöä turvaamaan riittävät koronapalvelut. Apotti -asiakas- ja…
Toimintakertomus 2021.

Helsingin kävelyn edistämisohjelma

Julkaistu 1.1.2022

Kävelyn edistämisohjelma perustuu Helsingin yleiskaavaan 2016. Ohjelma on valmisteltu erityisesti maankäytön ja liikennesuunnittelun tarpeisiin. Tarkoituksena on selkiyttää suunnittelun lähtökohtia, joilla tuetaan elävän ja houkuttelevan kaupunkiympäristön kehittymistä. Kävelyn merkitys Helsingin elävöittämisessä…
Näkymä Keskuskadulta, jolla on paljon ihmisiä kävelemässä.

Kaupunkistrategia 2021-2025: Kasvun paikka

Julkaistu 16.11.2021

Helsingin kaupunkistrategia vuosille 2021—2025 on nimeltään Kasvun paikka. Kaupunkistrategian johtava ajatus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Helsinki on hyvä paikka kasvaa lapsesta aikuiseksi, kasvattaa osaamistaan sekä kasvattaa kaikkea sitä hyvää, mitä…

Kouluterveyskysely 2021

Julkaistu 12.11.2021

Linkki julkaisuun (PDF-tiedosto) Kouluterveyskysely 2021 -katsauksessa esitellään keskeisiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden indikaattoreita Helsingin osalta. Indikaattoreiden kehitystä Helsingissä vertaillaan aiempaan eli Kouluterveyskyselyn tiedonkeruihin vuosilta 2017 ja 2019. Myös…
piirretyssä kuviossa on kaksi nuorta, joista toinen lukee kirjaa ja toinen katsoo kameraan.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan toimintakertomus 2020

Julkaistu 26.7.2021

Vuosi 2020 oli toimialalle hyvin poikkeuksellinen. Ensimmäinen COVID-19-koronavirustartunta todettiin Helsingissä helmikuun 2020 lopussa, ja koronapandemia vaikutti Suomen kunnista eniten Helsinkiin. Monia kiireettömiä palveluja jouduttiin vähentämään, ja henkilöstöä siirtyi koronatehtäviin. Monienpalvelujen…
Toimintakertomus 2020.

Helsingin kaupungin vuosikertomus 2020

Julkaistu 1.7.2021

Kaupungin vuosikertomus kokoaa yhteen Helsingin vuoden 2020. Vuosikertomus sisältää pormestarin ja kanslianpäällikön katsaukset. Lisäksi vuosikertomuksessa käydään läpi kaupunginkanslian ja neljän toimialan tapahtumia. Mukana ovat myös keskeiset tiedot kaupungin henkilöstöstä, tilinpäätöksestä…
Vuosikertomuksen kansikuva. Kuva kesäiseltä Kasarmitorilta.

Maailman toimivin kaupunki -strategian yhteenveto

Julkaistu 1.6.2021

Kaupunkistrategian yhteenvetoon on koottu keskeiset onnistumiset, kehityskohteet ja opit strategiakaudelta 2017 – 2021 perustuen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden ja mittareiden toteumiin. Yhteenveto pohjautuu kaupunginvaltuustolle 4.-5.2.2021 seminaariin valmisteltuun arviointiin.
Keskustakirjasto Oodi ilmasta kuvattuna.

Stadin HYTE-barometri

Julkaistu 1.4.2021

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä pyritään Helsingissä siihen, että kaupunkilaisten hyvinvointi, terveys ja turvallisuus kohenevat ja arjen ympäristöt tukevat asukkaiden hyvää elämää. Stadin HYTE -barometri on vuosittain tuotettava seurantaväline, joka kertoo…
Lenkkeilijä juoksee auringon pilkottaessa taustalla

Jääpalojen hygieeninen laatu Helsingissä vuonna 2020

Julkaistu 1.3.2021

Projektin aikana selvitettiin juomien viilentämiseen käytettävien jääpalojen hygieenistä laatua Helsingissä sijaitsevissa pubeissa. Juomien viilentämiseen käytettävät jääpalat ovat elintarvikkeita, joten niiden tulee olla elintarvikehygieeniseltä laadultaan sellaisia, että ne soveltuvat ihmisravinnoksi eivätkä…
Jääpaloja asiassa.

Mädin laatu ja turvallisuus Helsingin valmistus- ja myyntipaikoissa

Julkaistu 1.12.2020

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut selvitti näytteenottoprojektissaan vuosina 2010-2013 ja 2019 kaupanpidettävän kalanmädin mikrobiologista laatua sekä suolan ja säilöntäaineiden pitoisuuksia. Näytteitä otettiin yhteensä 205 kappaletta helsinkiläisistä vähittäismyyntipaikoista, kalalaitoksista ja tukkumyymälöistä. Avaa pdf
Mätiä ja kalasalaatteja tarjoiluastioissa

Ilmanlaatu vilkasliikenteisessä katukuilussa ja sen lähiympäristössä

Julkaistu 1.11.2020

Kaupunkibulevardien ilmanlaatugradientit -hanke (KAILA) käynnistyi vuonna 2017, ja sen tavoitteena oli saada uutta ilmanlaatutietoa, jota voidaan hyödyntää kaupunkibulevardien ja muidenvilkasliikenteisten katuympäristöjen kaavakohteiden suunnittelussa ja ilmanlaatuvaikutusten arvioinnissa. KAILA-hankkeessa mitattiin ilmanlaatua eri…
Vilkasliikenteinen katu kuvattuna illalla.

Helsingin kaupungin sisäilmaviestinnän ohje

Julkaistu 1.10.2020

Tässä ohjeessa kuvataan, miten kaupungin viestintä hoidetaan sisäilmaongelmien ratkaisuprosessin eri vaiheissa ja mitkä ovat osapuolten viestintävastuut. Ohjeessa on lisäksi määritelty viestinnän yleisperiaatteet sekä pääviestit ja viestinnän tavoitteet. Näytä PDF-tiedosto
Viistoilmakuva Senaatintorista merelle päin kuvattuna. Torilla näkyy joulumarkkinoiden myyntikojuja.

Helsingin toimintatavat sisäilma-asioiden hoitamisessa

Julkaistu 1.10.2020

Tässä ohjeessa kuvataan, miten sisäilmaongelmien selvittäminen etenee kaupungin palvelurakennuksissa, ketkä ovat prosessin osapuolia ja mitkä ovat heidän tehtävänsä sekä millaisin toimin sisäilmaongelmia voidaan ehkäistä. Ohjeessa käydään myös läpi sisäilma-asioihin liittyviä…
Kuvassa on kaavio, joka kuvaa sisäilmaongelmien selvitysprosessin eri vaiheita.

Helsingin hiljaiset ja rauhalliset alueet. Asukaskyselyn tuloksia

Julkaistu 1.9.2020

Helsingin kaupunki toteutti kesällä 2019 asukaskyselyn hiljaisista ja äänimaisemaltaan rauhallisista alueista. Tavoitteena oli selvittää, missä asukkaiden mielestä on hiljaisia tai ääniympäristöltään rauhallisiksi koettuja alueita. Samalla kerättiin tietoa siitä, miten usein…
Piirroskuva, jossa näkyy metsää, merta, vesiintuja ja mies onkimassa.