Tag: Terveys

36 tulosta

Elintarvikepetokset

Julkaistu 3.7.2024

Elintarvikepetoksia esiintyy myös Suomessa, ja niiden paljastuminen lisääntyy sitä mukaa kuin valvojia koulutetaan asiaan enemmän. Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikkö toteutti vuonna 2022 valvontaprojektin, jossa selvitettiin, miten paljon elintarvikepetoksia tai petoksellista toimintaa…
Muovirasiohin pakattuja wrapeja myyntitiskillä.

Jäätelön hygieeninen laatu 2023

Julkaistu 3.7.2024

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut toteutti näytteenottoprojektin jäätelön hygieenisestä laadusta. Projektissa kioskeista, kahviloista, ravintoloista sekä jäätelönvalmistajilta otettiin näytteeksi irto- tai pehmeäjäätelöä ja jäätelökauhan säilytysvettä. Näytteitä otettiin kevään ja kesän 2023 aikana yhteensä…
Pöydällä on posliinikulho, jossa on vadelmajäätelöpalloja.

Pikaruokaravintoloiden raaka-aineiden hygieeninen laatu sekä pintojen puhtaus Helsingissä, Hyvinkäällä, Keski-Uudellamaalla ja Vantaalla 2022–2023

Julkaistu 12.10.2023

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut toteutti yhteistyössä Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuollon, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Vantaan kaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa vuosina 2022–2023 näytteenottoprojektin, jossa selvitettiin pikaruokaravintoloiden hampurilaisten tai patonkien täytteiden mikrobiologista laatua ja ravintoloiden pintojen…
Hampurilainen, jossa jauhelihapihvi, juustoa ja kasviksia

Päivähoitotilojen hygienia- ja siivouskäytännöt Helsingissä − valvontaprojekti 2021–2022

Julkaistu 22.3.2023

Päivähoitotilojen terveydellisten olosuhteiden valvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin. Helsingissä valvonnasta vastaa kaupunkiympäristötoimialan ympäristöpalvelut. Projektin tavoitteena oli kartoittaa päivähoitotilojen siivous- ja hygieniakäytäntöjä Helsingissä, lisätä valvontakohteiden tietoa liittyen siivoukseen ja hygieniakäytäntöihin sekä…
Päiväkodin askartelutyö, jossa on paperista leikattu lapsen käden kuva.

Pysyväisohje: Terveydenhuollon asiakasmaksut

Julkaistu 1.3.2023

Sosiaali- ja terveystoimialan pysyväisohje Terveydenhuollon asiakasmaksut PYSY046, voimassa 20.5.2024–19.5.2033. Asiasanat: asiakasmaksut, terveydenhuollon asiakasmaksut Ohjeita koskevat yleiset tiedustelut voi lähettää sosiaali- ja terveystoimialan yleiseen sähköpostiin sosiaalijaterveys@hel.fi. Näytä PDF-tiedosto
Pysyväisohjeen kansi

Pyöräilybarometri 2022

Julkaistu 28.2.2023

Barometrin tarkoituksena on mitata pyöräilyolosuhteita ja pyöräilyn laatua Helsingissä sekä saadataustatietoa pyörällä liikkuvista helsinkiläisistä. Tutkimus on osa laajempaa pyöräilyn seurannankokonaisuutta. Nyt toteutettu pyöräilybarometri on jatkoa vuosina 2014, 2016, 2018 ja…
Talvipyöräilijä Senaatintorin kulmalla.

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille

Julkaistu 15.2.2023

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia 2023–2025 Helsingin uusi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala kokoaa vuoden 2023 alussa Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen yhteen. Palvelustrategian lähtökohtana on, että Helsinki vastaa jatkossa…
Äiti pukee lapselle pyöräilykypärää.

Helsingin kaupungin EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys 2022

Julkaistu 25.10.2022

Helsingin kaupungin EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisessa meluselvityksessä tarkastellaantie- ja raideliikenteestä aiheutuvaa ympäristömelua Helsingin alueella. Tarkastelu perustuu laskennalliseen melumallinnukseen, jonka avulla laadittiin meluvyöhykekartat ja laskettiin melulle altistuvien asukkaiden määrät meluvyöhykkeillä. Meluselvitys kuvaa…
Maatie, jossa on vilkasta autoliikennettä, kuvattuna ilta-aikaan.

Helsingin kaupungin vuosikertomus 2021

Julkaistu 22.6.2022

Kaupungin vuosikertomus kokoaa yhteen Helsingin vuoden 2021. Vuosikertomus sisältää pormestarin ja kanslianpäällikön katsaukset. Lisäksi vuosikertomuksessa käydään läpi kaupunginkanslian ja neljän toimialan tapahtumia. Mukana ovat myös keskeiset tiedot kaupungin henkilöstöstä, tilinpäätöksestä…
Helsingin kaupungin vuosikertomus.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan toimintakertomus 2021

Julkaistu 3.6.2022

Keväällä 2020 alkanut COVID-19-pandemia jatkui erittäin aktiivisena koko vuoden 2021 ajan. Pandemia vaikutti useimpien sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen. Koko vuoden ajan tarvittiin erittäinpaljon henkilöstöä turvaamaan riittävät koronapalvelut. Apotti -asiakas- ja…
Toimintakertomus 2021.

Helsingin kävelyn edistämisohjelma

Julkaistu 1.1.2022

Kävelyn edistämisohjelma perustuu Helsingin yleiskaavaan 2016. Ohjelma on valmisteltu erityisesti maankäytön ja liikennesuunnittelun tarpeisiin. Tarkoituksena on selkiyttää suunnittelun lähtökohtia, joilla tuetaan elävän ja houkuttelevan kaupunkiympäristön kehittymistä. Kävelyn merkitys Helsingin elävöittämisessä…
Näkymä Keskuskadulta, jolla on paljon ihmisiä kävelemässä.

Kaupunkistrategia 2021-2025: Kasvun paikka

Julkaistu 16.11.2021

Helsingin kaupunkistrategia vuosille 2021—2025 on nimeltään Kasvun paikka. Kaupunkistrategian johtava ajatus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Helsinki on hyvä paikka kasvaa lapsesta aikuiseksi, kasvattaa osaamistaan sekä kasvattaa kaikkea sitä hyvää, mitä…

Kouluterveyskysely 2021

Julkaistu 12.11.2021

Linkki julkaisuun (PDF-tiedosto) Kouluterveyskysely 2021 -katsauksessa esitellään keskeisiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden indikaattoreita Helsingin osalta. Indikaattoreiden kehitystä Helsingissä vertaillaan aiempaan eli Kouluterveyskyselyn tiedonkeruihin vuosilta 2017 ja 2019. Myös…
piirretyssä kuviossa on kaksi nuorta, joista toinen lukee kirjaa ja toinen katsoo kameraan.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan toimintakertomus 2020

Julkaistu 26.7.2021

Vuosi 2020 oli toimialalle hyvin poikkeuksellinen. Ensimmäinen COVID-19-koronavirustartunta todettiin Helsingissä helmikuun 2020 lopussa, ja koronapandemia vaikutti Suomen kunnista eniten Helsinkiin. Monia kiireettömiä palveluja jouduttiin vähentämään, ja henkilöstöä siirtyi koronatehtäviin. Monienpalvelujen…
Toimintakertomus 2020.

Helsingin kaupungin vuosikertomus 2020

Julkaistu 1.7.2021

Kaupungin vuosikertomus kokoaa yhteen Helsingin vuoden 2020. Vuosikertomus sisältää pormestarin ja kanslianpäällikön katsaukset. Lisäksi vuosikertomuksessa käydään läpi kaupunginkanslian ja neljän toimialan tapahtumia. Mukana ovat myös keskeiset tiedot kaupungin henkilöstöstä, tilinpäätöksestä…
Vuosikertomuksen kansikuva. Kuva kesäiseltä Kasarmitorilta.

Maailman toimivin kaupunki -strategian yhteenveto

Julkaistu 1.6.2021

Kaupunkistrategian yhteenvetoon on koottu keskeiset onnistumiset, kehityskohteet ja opit strategiakaudelta 2017 – 2021 perustuen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden ja mittareiden toteumiin. Yhteenveto pohjautuu kaupunginvaltuustolle 4.-5.2.2021 seminaariin valmisteltuun arviointiin.
Keskustakirjasto Oodi ilmasta kuvattuna.