Impormasyon sa Finnish bilang ikalawang lengguwaheng (S2) Edukasyon para sa mga magulang/tagapangalaga ng mga komprehensibong mag- aaral sa paaralan

Julkaistu 1.1.2021