Macluumaadka waalidka loogu talaggalay ee waxbarashada af finnishka oo sidi luqad labaad ah (S2) ee dugsiyada hoose-dhexe (somali)

Julkaistu 1.1.2021