7 Henkilöstön jakauma miesten ja naisten osalta

KuukausipalkkaisetTuntipalkkaisetNaisten
osuus
Miesten
osuus
VakinaisetMääräaikaisetPalkkatuetutVakinaisetMääräaikaiset
NaisetMiehetNaisetMiehetNaisetMiehetNaisetMiehetNaisetMiehet
Kasvatuksen ja
koulutuksen toimiala
9 4631 6082 8917461254383,9  %16,1  %
Kaupunki­-
ympäristön
toimiala (ilman HKL
)
8501 41593682538,8  %61,2  %
Kaupunki­-
ympäristön
toimiala
(ilman HKL ja Pel)
78474883552551,8  %48,2  %
Pelastuslaitos66667101310,1  %89,9  %
Keskushallinto2 1449352821252924138610238959,5  %40,5  %
Kaupunginkanslia4892871637371064,0  %36,0  %
Palvelukeskus1 1272633718171080,2  %19,8  %
Rakentamispalvelu1203097212138610238921,8  %78,2  %
Taloushallintopalvelu2875754125283,0  %17,0  %
Tarkastusvirasto8850,0  %50,0  %
Työterveys Helsinki1131121191,8  %8,2  %
Kulttuurin ja
­vapaa-ajan toimiala
7745301801123253103178111955,2  %44,8  %
Sosiaali- ja
terveystoimiala
9 5521 5242 8876801411602384,2  %15,8  %
Yhteensä 2021
(ilman HKL)
22 7836 0126 3331 7313292852437913410876,9  %23,1  %

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) siirtyi asteittain vuoden 2021 aikana omaan henkilöstö­tietojärjestelmään. Tästä syystä HKL:n henkilöstö ei ole mukana tässä tilastossa.