Tag: Education

8 results

الطلب المشترك والتعليم المتوسط في فنلندا دليل ألولياء األمور

Published on 12.12.2021

المنظومة التعليمية الفنلندية هناك ثلاث مراحل ضمن المنظومة التعليمية الفنلندية. يبدأ التعليم الاساسي في سن سبع سنواتويستغرق في العادة تسع سنوات.يتقدم الطلاب بعد التعليم الأساسي بالطلب من خلال الطلب المشترك…
دليل لأولياء الأمور

Codsiga wadajirka ah iyo darajada labaad ee waxbarashada ee Finland

Published on 12.12.2021

Wargelinta mas’uuliyiinta ku socota Nidaamka waxbarasho ee Finaland Nidaamka waxbarashada ee Finland wuxuu leeyahay saddex darajo. Dugsigahoose-dhexe waxaa lagu bilaabaa 7 sano jir wuxuuna badanaa qaataa sagaalsano.Dugsiga hoose-dhexe dabadii ardaydu…
Wargelinta mas’uuliyiinta ku socota

Ühine vastuvõtt ja teine kooliaste Soomes

Published on 12.12.2021

Juhend hooldajatele Soome haridussüsteem Soome haridussüsteemis on kolm astet. Põhikoolis alustatakse õppimist7-aastasena ja õpingud kestavad üldjuhul üheksa aastat.Pärast põhikooli lõpetamist saavad õpilased ühise vastuvõtu alusel kandideeridateise astme õppeasutustesse, milleks on…
Ühine vastuvõtt ja teine kooliaste Soomes, pilt Jefunne Gimpel

Общенациональный набор учащихся и система образования второй ступени в Финляндии

Published on 12.12.2021

Система образования в Финляндии Руководство для родителей/законных представителей детей Система финского образования состоит из трех этапов. Ребенок начина-ет учебу в средней школе в возрасте семи лет, обучение обычно длитсядевять лет.После…
Руководство для родителей/законных представителей детейОбщенациональный набор учащихся и система образования второй ступени в Финляндии

Options for basic education in Helsinki

Published on 27.1.2021

Options for basic education in Helsinki Guide for international families This guide shares the latest information on comprehensive schools and basic education in different languages in Helsinki to help international…
Hand holding brochures in front of a wintery scenery.