Tag: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

23 tulosta

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus 2023

Julkaistu 19.4.2024

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala saavutti vuonna 2023 kaikki sille asetetut tavoitteet: sitovan taloustavoitteen, sitovat toiminnan tavoitteet sekä muut toiminnan tavoitteet. Pääasiallisena tavoitteena vuonna 2023 oli, että helsinkiläiset löytävät takaisin toimialan…

Helsingin nuorisotyön perussuunnitelma

Julkaistu 15.3.2024

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalveluissa käynnistyi vuoden 2019 alussa prosessi, jonka tuloksena syntyi Nuorisotyön perussuunnitelma, NUPS. NUPSissa on kuvattu niin helsinkiläisen nuorisotyön vahvuuksia kuin myös kehittämisen kohtia. NUPSin…

Ryhmäyttävää toimintaa rakentamassa – opas yhteistyölle

Julkaistu 30.11.2023

"Ryhmäyttävää toimintaa rakentamassa – opas yhteistyölle" on ammattilaisten työväline, jonka avulla koulujen laadukasta ryhmäyttävää toimintaa voi suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää yhdessä muiden kanssa. Opas on hyödynnettävissä niin ryhmäyttävää toimintaa…

Aloittelijan opas yhdenvertaisempaan pelitoimintaan

Julkaistu 25.8.2023

Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen koordinoima ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Non-Toxic - syrjimätön pelikulttuuri-hanke on tuottanut Aloittelijan opas yhdenvertaisempaan pelitoimitnaan-oppaan kaikille nuorten ja digitaalisten pelien parissa toimiville aikuisille. Opas on ladattavissa…
Aloittelijan opas yhdenvertaisempaan pelitoimintaan. Sonja Ahtiainen, Essi Taino. Taustalla sarjakuvatyylillä piirretty kuva tytöstä, joka pelaa innokkaasti videopeliä ohjaimella. Hänen ympärillään on esineitä, kuten herkkuja, videopelejä, sarjakuvia, piirustuksia ja kissa. Kuvassa on kaksi muuta nuorta esitettynä kuplissa tytön takana. Kuva antaa ymmärtää, että nuoret kommunikoivat ja pelaavat yhdessä etänä.

Liikunta- ja kulttuuripalvelut ikäihmisille

Julkaistu 7.8.2023

Liikunta- ja kulttuuripalvelut ikäihmisille -esitteestä löydät tietoa kaupungin liikunta- ja kulttuuritarjonnasta syyskaudella 2023. Jos liikkuminen on lähellä sydäntäsi, tutustu kaupungin tarjoamiin vesijumppa- ja ryhmäliikuntamahdollisuuksiin, kuntosalikursseihin ja Seniori-säpinöihin tai vaikkapa ulkoliikuntapaikkoihin…

Ulkona museossa – Museon pihan ja puutarhan monet mahdollisuudet

Julkaistu 27.6.2023

Helsingin kaupunginmuseon verkkojulkaisu Ulkona museossa – Museon pihan ja puutarhan monet mahdollisuudet esittelee Uudenmaan museoiden ulkotiloja. Julkaisu koostuu kahdeksastatoista eri museopihaa tai -puutarhaa esittelevästä artikkelista, joiden kirjoittajina toimii Uudenmaan museoissa…
Ihminen loikoilemassa riippumatossa omenapuiden alla. Kuva: Lohjan museo.

Kulttuuriympäristöohjelma 2023–2028. Kulttuuriympäristöt helsinkiläisten voimavarana

Julkaistu 12.6.2023

Kulttuuriympäristöt ovat rakennetun ympäristön, arkeologisen perinnön ja maiseman muodostamakokonaisuus. Kulttuuriympäristöohjelma on yhteinen linjaus kulttuuriympäristöjen huomioon ottamisesta sekä niiden hoidosta ja hyödyntämisestä Helsingissä. Helsingin kulttuuriympäristöohjelmalla vahvistetaan kulttuuriympäristöjen merkityksellisyyttä, korostetaan niiden vaalimisen…
Syksyinen kuva puutaloalueelta

Digipelietsivähankkeen loppuraportti

Julkaistu 10.5.2023

Digipelietsivähankkeen loppuraportti Syksyllä 2021 käynnistyi Digitaalisia pelejä ja niiden yhteyteen rakentuneita yhteisöjä työskentelyalustanaan käyttävä etsivän nuorisotyön hanke. Hanke jalkautui reilun vuoden ajan verkon suomalaisten nuorten suosimiin peliyhteisöihin Discord-alustaa hyödyntäen. Helsingissä…
Digipelietsivähankkeen loppuraportti

Taide ja kulttuuri Helsingissä 2030

Julkaistu 24.4.2023

Taide- ja kulttuurivisiossa 2030 kuvataan taiteen ja kulttuurin roolia kaupungissa pitkäjänteisesti, asetetaan taiteen ja kulttuurin edistämiselle tavoitteet ja esitetään toimenpiteet tavoitteidensaavuttamiseksi.Taide- ja kulttuurivisio 2030

Kulttuuri ja vapaa-aika, toimintakertomus 2022

Julkaistu 24.4.2023

Tammikuusta maaliskuun alkuun 2022 suurin osa kulttuurin ja vapaa-ajan tiloista oli suljettuina. Vuoden iloisin uutinen olikin, että kulttuurin ja vapaa ajan palvelujen käyttö palasi loppuvuonna lähes koronaa edeltävälle tasolle.Kulttuurin ja…
Kuva on kaupunginmuseosta, Seitsemän museon elämyskierrokselta.

Lähiliikuntapaikkaohjelma 2022-2032

Julkaistu 13.3.2023

Helsinki haluaa kohentaa liikkuvan elämän edellytyksiä ja edistää matalan kynnyksen liikkumisenmahdollistavia palveluja kuten ulkokuntosaleja. Lähiliikuntapaikkaohjelmassa pyritään vastaamaan erityisesti näihin tavoitteisiin ja sen avulla voidaan kehittää verkostoa järjestelmällisesti ja tasapuolisesti. Lähiliikuntapaikkaohjelma…
Nainen vetämässä leukoja ulkoliikuntapaikalla

Enemmän yhdessä -hanke

Julkaistu 27.9.2022

Enemmän yhdessä -hankkeessa oli tavoitteen kehittää Kannelmäen ja Malminkartanon alueelle rakenne ja yhteistoimintamalli, jonka avulla alueen lasten, nuorten ja perheiden elämänlaatua parannetaan ja syrjäytymistä estetään harrastustoiminnan avulla. Enemmän yhdessä -hanke…
Enemmän yhdessä -raportin sini-keltainen, kuvaton kansilehti

Taiteen perusopetuksen toteutuminen Helsingissä 2019-2020

Julkaistu 26.9.2022

Taiteen perusopetuksen toteutuminen Helsingissä 2019–2020 on seurantatutkimus taiteen perusopetuksen tilasta ja kehitystarpeista Helsingissä. Tutkimuksen mukaan helsinkiläisistä 3-19-vuotiaista, eli yhteensä 20 000 lasta ja nuorta, osallistuu taiteen perusopetukseen. Taiteen perusopetuksen toteutuminen…
Kansikuva Taiteen perusopetus Helsingissä 12029-2020 -julkaisusta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus 2021

Julkaistu 17.8.2022

Koronapandemia hankaloitti edelleen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintaa ja rajoitti etenkin kulttuuritapahtumien tarjontaa. Verkkopalvelut ja ulkoilualueet nousivat suosioon ja ensimmäinen Helsinki Biennaali Vallisaaressa otettiin innostuneesti vastaan.Vaikka kirjasto jäi normaalivuosien käyntimääristä…
Kuva kesäisestä Vallisaaresta. Nainen ja pikkulapset katselevat rannala olevia taideteoksia.

Helsingin kaupungin vuosikertomus 2021

Julkaistu 22.6.2022

Kaupungin vuosikertomus kokoaa yhteen Helsingin vuoden 2021. Vuosikertomus sisältää pormestarin ja kanslianpäällikön katsaukset. Lisäksi vuosikertomuksessa käydään läpi kaupunginkanslian ja neljän toimialan tapahtumia. Mukana ovat myös keskeiset tiedot kaupungin henkilöstöstä, tilinpäätöksestä…
Helsingin kaupungin vuosikertomus.

Non-toxic - syrjimätön pelikulttuuri -tehtävät

Julkaistu 30.3.2022

Paremman pelikulttuurin rakentamiseen tarvitaan kaikkia: e-urheilijoita, pelaajia, striimaajia, opettajia, nuoriso-ohjaajia, koteja ja huoltajia, selostajia, pelitapahtumajärjestäjiä ja e-urheiluvalmentajia. Tässä tehtäväkokonaisuudessa tutustut keinoihin edistää syrjimätöntä eli kaikille avointa ja turvallista pelikulttuuria, jossa…
Non-toxic-tehtävät -julkaisun kansi. Kannessa pelikonsolin ohjain ja tietokoneen hiiri

Helsingin kaupungin vuosikertomus 2020

Julkaistu 1.7.2021

Kaupungin vuosikertomus kokoaa yhteen Helsingin vuoden 2020. Vuosikertomus sisältää pormestarin ja kanslianpäällikön katsaukset. Lisäksi vuosikertomuksessa käydään läpi kaupunginkanslian ja neljän toimialan tapahtumia. Mukana ovat myös keskeiset tiedot kaupungin henkilöstöstä, tilinpäätöksestä…
Vuosikertomuksen kansikuva. Kuva kesäiseltä Kasarmitorilta.

Maailman toimivin kaupunki -strategian yhteenveto

Julkaistu 1.6.2021

Kaupunkistrategian yhteenvetoon on koottu keskeiset onnistumiset, kehityskohteet ja opit strategiakaudelta 2017 – 2021 perustuen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden ja mittareiden toteumiin. Yhteenveto pohjautuu kaupunginvaltuustolle 4.-5.2.2021 seminaariin valmisteltuun arviointiin.
Keskustakirjasto Oodi ilmasta kuvattuna.