Tag: Sosiaalipalvelut

20 tulosta

Pysyväisohje: Sosiaalihuoltolain mukainen lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta

Julkaistu 2.4.2024

Sosiaali- ja terveystoimialan pysyväisohje Sosiaalihuoltolain mukainen lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta PYSY151, 1.4.2024– 31.3.2034. Asiasanat: lapset, nuoret, tukihenkilö, vapaaehtoinen, vapaaehtoistoiminta Ohjeita koskevat yleiset tiedustelut voi lähettää sosiaali- ja terveystoimialan yleiseen sähköpostiin…

Pysyväisohje: Jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista sekä yhteisöllisestä asumisesta perittävät asiakasmaksut

Julkaistu 13.3.2023

Sosiaali- ja terveystoimialan pysyväisohje Jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista sekä yhteisöllisestä asumisesta perittävät asiakasmaksut, voimassa 13.3.2023–12.3.2032. Asiasanat: asiakasmaksut, kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu, asumispalvelut,tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen Ohjeita koskevat yleiset tiedustelut…
Pysyväisohjeen kansi

Pysyväisohje: Sosiaalihuollon tukipalveluista perittävät asiakasmaksut

Julkaistu 1.3.2023

Sosiaali- ja terveystoimialan pysyväisohje Sosiaalihuollon tukipalveluista perittävät asiakasmaksut PYSY146, voimassa 1.3.2023 - 29.2.2032. Asiasanat: tukipalvelut, asiakasmaksut Ohjeita koskevat yleiset tiedustelut voi lähettää sosiaali- ja terveystoimialan yleiseen sähköpostiin sosiaalijaterveys@hel.fi. Näytä PDF-tiedosto
Pysyväisohjeen kansi

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille

Julkaistu 15.2.2023

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia 2023–2025 Helsingin uusi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala kokoaa vuoden 2023 alussa Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen yhteen. Palvelustrategian lähtökohtana on, että Helsinki vastaa jatkossa…
Äiti pukee lapselle pyöräilykypärää.

Pysyväisohje: Asiakkaiden varojen välitys

Julkaistu 10.6.2022

Sosiaali- ja terveystoimialan pysyväisohje Asiakkaiden varojen välitys PYSY101, voimassa 1.7.2022–30.6.2032. Asiasanat: ydintoiminnot, välitystili, välityspäätös, välitysasiakkuus, palvelutarpeen arvio Ohjeita koskevat yleiset tiedustelut voi lähettää sosiaali- ja terveystoimialan yleiseen sähköpostiin sosiaalijaterveys@hel.fi. Näytä…
Pysyväisohjeen kansi

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan toimintakertomus 2021

Julkaistu 3.6.2022

Keväällä 2020 alkanut COVID-19-pandemia jatkui erittäin aktiivisena koko vuoden 2021 ajan. Pandemia vaikutti useimpien sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen. Koko vuoden ajan tarvittiin erittäinpaljon henkilöstöä turvaamaan riittävät koronapalvelut. Apotti -asiakas- ja…
Toimintakertomus 2021.

Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2025

Julkaistu 28.2.2022

Palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on lakisääteinen suunnitelma tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Helsingin kaupungilla on viranomaisena tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeihin perustuva velvollisuus sekä ehkäistä syrjintää että suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti edistää sukupuolten tasa-arvoa…
Ihmisvilinää tapahtumatilassa. Etualalla Helsingin kaupungin nuorten ekokahvilan kyltti. Katossa roikkuu paljon isoja värikkäitä ilmapalloja.

Pysyväisohje: Tilapäisistä kotona annettavista palveluista sekä lyhytaikaisista asumispalveluista, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut

Julkaistu 22.2.2022

Sosiaali- ja terveystoimialan pysyväisohje Tilapäisistä kotona annettavista palveluista sekä lyhytaikaisista asumispalveluista, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut PYSY069, voimassa 1.4.2022–31.3.2032 Asiasanat: asiakasmaksut, kotihoito, kotipalvelut, kotisairaanhoito,kotisairaala, tilapäinen asuminen, hätämajoitus, lyhytaikainenlaitoshoito, lyhytaikainen perhehoito…
Pysyväisohjeen kansi

Pysyväisohje: Pitkäaikaisesta psykiatrisesta avohoidosta perittävät asiakasmaksut

Julkaistu 12.10.2021

Sosiaali- ja terveystoimialan pysyväisohje Pitkäaikaisesta psykiatrisesta avohoidosta perittävät asiakasmaksut PYSY085, voimassa 1.11.2021- 31.8.2031. Asiasanat: psykiatriset potilaat, palveluasuminen, pitkäaikainen psykiatrinenavohoito, asiakasmaksut Ohjeita koskevat yleiset tiedustelut voi lähettää sosiaali- ja terveystoimialan yleiseen…
Pysyväisohjeen kansi

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan toimintakertomus 2020

Julkaistu 26.7.2021

Vuosi 2020 oli toimialalle hyvin poikkeuksellinen. Ensimmäinen COVID-19-koronavirustartunta todettiin Helsingissä helmikuun 2020 lopussa, ja koronapandemia vaikutti Suomen kunnista eniten Helsinkiin. Monia kiireettömiä palveluja jouduttiin vähentämään, ja henkilöstöä siirtyi koronatehtäviin. Monienpalvelujen…
Toimintakertomus 2020.

Sosiaalinen raportti: Tilapäinen asuminen Helsingissä 2020

Julkaistu 23.3.2021

Tilapäisasumisen tiimissä koottiin tilastoja vuoden 2020 aikana tilapäiseen asumiseen tulleista hakemuksista (n=911). Näiden tilastojen pohjalta raportissa kartoitetaan muun muassa hakijoiden ikä- ja sukupuolijakaumaa, perhemuotoja, lasten lukumäärää, hakemusten alueellisia eroja, tilapäisen…
Sosiaalisen raportin kansi.

Sosiaalinen raportti: Aikuissosiaalityön asiakkaat 2020

Julkaistu 6.4.2020

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön yksikössä tehtiin tiedonkeruu aikuissosiaalityön asiakkuuksista tammi-helmikuussa 2020. Vastaajina toimivat aikuisten tiimien sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat. Tiedonkeruulla saatiin tietoa 511 aikuissosiaalityössä neljän viikon tiedonkeruun aikana asioineesta asiakkaasta. Selvityksessä…
Raportin kansi.