Tag: Nuoriso

15 tulosta

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus 2023

Julkaistu 19.4.2024

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala saavutti vuonna 2023 kaikki sille asetetut tavoitteet: sitovan taloustavoitteen, sitovat toiminnan tavoitteet sekä muut toiminnan tavoitteet. Pääasiallisena tavoitteena vuonna 2023 oli, että helsinkiläiset löytävät takaisin toimialan…

Pysyväisohje: Sosiaalihuoltolain mukainen lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta

Julkaistu 2.4.2024

Sosiaali- ja terveystoimialan pysyväisohje Sosiaalihuoltolain mukainen lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta PYSY151, 1.4.2024– 31.3.2034. Asiasanat: lapset, nuoret, tukihenkilö, vapaaehtoinen, vapaaehtoistoiminta Ohjeita koskevat yleiset tiedustelut voi lähettää sosiaali- ja terveystoimialan yleiseen sähköpostiin…

Helsingin nuorisotyön perussuunnitelma

Julkaistu 15.3.2024

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalveluissa käynnistyi vuoden 2019 alussa prosessi, jonka tuloksena syntyi Nuorisotyön perussuunnitelma, NUPS. NUPSissa on kuvattu niin helsinkiläisen nuorisotyön vahvuuksia kuin myös kehittämisen kohtia. NUPSin…

Ryhmäyttävää toimintaa rakentamassa – opas yhteistyölle

Julkaistu 30.11.2023

"Ryhmäyttävää toimintaa rakentamassa – opas yhteistyölle" on ammattilaisten työväline, jonka avulla koulujen laadukasta ryhmäyttävää toimintaa voi suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää yhdessä muiden kanssa. Opas on hyödynnettävissä niin ryhmäyttävää toimintaa…

Aloittelijan opas yhdenvertaisempaan pelitoimintaan

Julkaistu 25.8.2023

Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen koordinoima ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Non-Toxic - syrjimätön pelikulttuuri-hanke on tuottanut Aloittelijan opas yhdenvertaisempaan pelitoimitnaan-oppaan kaikille nuorten ja digitaalisten pelien parissa toimiville aikuisille. Opas on ladattavissa…
Aloittelijan opas yhdenvertaisempaan pelitoimintaan. Sonja Ahtiainen, Essi Taino. Taustalla sarjakuvatyylillä piirretty kuva tytöstä, joka pelaa innokkaasti videopeliä ohjaimella. Hänen ympärillään on esineitä, kuten herkkuja, videopelejä, sarjakuvia, piirustuksia ja kissa. Kuvassa on kaksi muuta nuorta esitettynä kuplissa tytön takana. Kuva antaa ymmärtää, että nuoret kommunikoivat ja pelaavat yhdessä etänä.

Digipelietsivähankkeen loppuraportti

Julkaistu 10.5.2023

Digipelietsivähankkeen loppuraportti Syksyllä 2021 käynnistyi Digitaalisia pelejä ja niiden yhteyteen rakentuneita yhteisöjä työskentelyalustanaan käyttävä etsivän nuorisotyön hanke. Hanke jalkautui reilun vuoden ajan verkon suomalaisten nuorten suosimiin peliyhteisöihin Discord-alustaa hyödyntäen. Helsingissä…
Digipelietsivähankkeen loppuraportti

Kulttuuri ja vapaa-aika, toimintakertomus 2022

Julkaistu 24.4.2023

Tammikuusta maaliskuun alkuun 2022 suurin osa kulttuurin ja vapaa-ajan tiloista oli suljettuina. Vuoden iloisin uutinen olikin, että kulttuurin ja vapaa ajan palvelujen käyttö palasi loppuvuonna lähes koronaa edeltävälle tasolle.Kulttuurin ja…
Kuva on kaupunginmuseosta, Seitsemän museon elämyskierrokselta.

Helsingin skeittipaikkaohjelma 2022–2032

Julkaistu 7.2.2023

Skeittipaikat ovat yksi Helsingin kaupungin järjestämistä palveluista, jotka edistävät etenkin nuorten kaupunkilaisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Skeittaus on vakiintunut liikuntamuoto, jota harrastetaan suorituspaikkojen puuttuessa myös spontaanisti kaupunkiympäristössä. Skeittaukseen liittyy olennaisesti myös…
Skeittaavia nuoria rampilla ja yleisöä katsomassa.

Enemmän yhdessä -hanke

Julkaistu 27.9.2022

Enemmän yhdessä -hankkeessa oli tavoitteen kehittää Kannelmäen ja Malminkartanon alueelle rakenne ja yhteistoimintamalli, jonka avulla alueen lasten, nuorten ja perheiden elämänlaatua parannetaan ja syrjäytymistä estetään harrastustoiminnan avulla. Enemmän yhdessä -hanke…
Enemmän yhdessä -raportin sini-keltainen, kuvaton kansilehti

Taiteen perusopetuksen toteutuminen Helsingissä 2019-2020

Julkaistu 26.9.2022

Taiteen perusopetuksen toteutuminen Helsingissä 2019–2020 on seurantatutkimus taiteen perusopetuksen tilasta ja kehitystarpeista Helsingissä. Tutkimuksen mukaan helsinkiläisistä 3-19-vuotiaista, eli yhteensä 20 000 lasta ja nuorta, osallistuu taiteen perusopetukseen. Taiteen perusopetuksen toteutuminen…
Kansikuva Taiteen perusopetus Helsingissä 12029-2020 -julkaisusta.

Non-toxic - syrjimätön pelikulttuuri -tehtävät

Julkaistu 30.3.2022

Paremman pelikulttuurin rakentamiseen tarvitaan kaikkia: e-urheilijoita, pelaajia, striimaajia, opettajia, nuoriso-ohjaajia, koteja ja huoltajia, selostajia, pelitapahtumajärjestäjiä ja e-urheiluvalmentajia. Tässä tehtäväkokonaisuudessa tutustut keinoihin edistää syrjimätöntä eli kaikille avointa ja turvallista pelikulttuuria, jossa…
Non-toxic-tehtävät -julkaisun kansi. Kannessa pelikonsolin ohjain ja tietokoneen hiiri

Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2025

Julkaistu 28.2.2022

Palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on lakisääteinen suunnitelma tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Helsingin kaupungilla on viranomaisena tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeihin perustuva velvollisuus sekä ehkäistä syrjintää että suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti edistää sukupuolten tasa-arvoa…
Ihmisvilinää tapahtumatilassa. Etualalla Helsingin kaupungin nuorten ekokahvilan kyltti. Katossa roikkuu paljon isoja värikkäitä ilmapalloja.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus 2020

Julkaistu 30.4.2021

Koronapandemian vuoksi toimialan toimipaikat olivat kiinni tai rajoitetusti auki suurimman osan vuodesta. Korona lisäsi toimintamenoja 3,2 miljoonaa euroa johtuen taiteen ja kulttuurin lisäavustuksesta sekä Helsinki-apu toiminnasta. Koronan aiheuttamia menosäästöjä syntyi…
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimilaan toimintakertomuksen kansikuva. Kuvassa striimataan musiikkiesitystä.

Yhteisin askelin - Jalkautuvan nuorisotyön käsikirja

Julkaistu 7.4.2021

Tarve toteuttaa kunnallista nuorisotyötä siellä, missä nuoret ovat ja viettävät vapaa-aikaa, on jatkuvasti kasvussa. Jalkautuvan nuorisotyön avulla on nuorisotyössä pyritty vastaamaan tähän tarpeeseen. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat jo pitkään toteuttaneet jalkautuvaa…
kaksi jalkautuvan nuorisotyön ohjaajaa keskustelee kahden nuoren kanssa