Tag: Liikunta

14 tulosta

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus 2023

Julkaistu 19.4.2024

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala saavutti vuonna 2023 kaikki sille asetetut tavoitteet: sitovan taloustavoitteen, sitovat toiminnan tavoitteet sekä muut toiminnan tavoitteet. Pääasiallisena tavoitteena vuonna 2023 oli, että helsinkiläiset löytävät takaisin toimialan…

Liikunta- ja kulttuuripalvelut ikäihmisille

Julkaistu 7.8.2023

Liikunta- ja kulttuuripalvelut ikäihmisille -esitteestä löydät tietoa kaupungin liikunta- ja kulttuuritarjonnasta syyskaudella 2023. Jos liikkuminen on lähellä sydäntäsi, tutustu kaupungin tarjoamiin vesijumppa- ja ryhmäliikuntamahdollisuuksiin, kuntosalikursseihin ja Seniori-säpinöihin tai vaikkapa ulkoliikuntapaikkoihin…

Kulttuuri ja vapaa-aika, toimintakertomus 2022

Julkaistu 24.4.2023

Tammikuusta maaliskuun alkuun 2022 suurin osa kulttuurin ja vapaa-ajan tiloista oli suljettuina. Vuoden iloisin uutinen olikin, että kulttuurin ja vapaa ajan palvelujen käyttö palasi loppuvuonna lähes koronaa edeltävälle tasolle.Kulttuurin ja…
Kuva on kaupunginmuseosta, Seitsemän museon elämyskierrokselta.

Lähiliikuntapaikkaohjelma 2022-2032

Julkaistu 13.3.2023

Helsinki haluaa kohentaa liikkuvan elämän edellytyksiä ja edistää matalan kynnyksen liikkumisenmahdollistavia palveluja kuten ulkokuntosaleja. Lähiliikuntapaikkaohjelmassa pyritään vastaamaan erityisesti näihin tavoitteisiin ja sen avulla voidaan kehittää verkostoa järjestelmällisesti ja tasapuolisesti. Lähiliikuntapaikkaohjelma…
Nainen vetämässä leukoja ulkoliikuntapaikalla

Helsingin frisbeegolfohjelma 2022–2032

Julkaistu 7.2.2023

Frisbeegolf on Helsingin kaupungin järjestämä palvelu, joka edistää kaupunkilaisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Palvelun järjestäminen on tarpeellista, sillä se edistää eriikäisten ja -kuntoisten kaupunkilaisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Frisbeegolfpalvelun järjestäminen on lisäksi…
Maalikori frisbeegolfradalla.

Helsingin skeittipaikkaohjelma 2022–2032

Julkaistu 7.2.2023

Skeittipaikat ovat yksi Helsingin kaupungin järjestämistä palveluista, jotka edistävät etenkin nuorten kaupunkilaisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Skeittaus on vakiintunut liikuntamuoto, jota harrastetaan suorituspaikkojen puuttuessa myös spontaanisti kaupunkiympäristössä. Skeittaukseen liittyy olennaisesti myös…
Skeittaavia nuoria rampilla ja yleisöä katsomassa.

Helsingin kaupungin vuosikertomus 2021

Julkaistu 22.6.2022

Kaupungin vuosikertomus kokoaa yhteen Helsingin vuoden 2021. Vuosikertomus sisältää pormestarin ja kanslianpäällikön katsaukset. Lisäksi vuosikertomuksessa käydään läpi kaupunginkanslian ja neljän toimialan tapahtumia. Mukana ovat myös keskeiset tiedot kaupungin henkilöstöstä, tilinpäätöksestä…
Helsingin kaupungin vuosikertomus.

Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2022

Julkaistu 1.1.2022

Helsingistä tulee tulevaisuudessa nykyistä tiiviimmin rakennettu, omaleimaisten kaupunginosien kaupunki, joka vaalii myös arvokasta luontoaan. Tässä julkaisussa kerromme kaupunkiympäristöön liittyvästä suunnittelusta ja kaavahankkeista, jotka ovat ajankohtaisia vuonna 2022. Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus…
Renewals planned for Sörnäistenranta. © Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Helsingin kävelyn edistämisohjelma

Julkaistu 1.1.2022

Kävelyn edistämisohjelma perustuu Helsingin yleiskaavaan 2016. Ohjelma on valmisteltu erityisesti maankäytön ja liikennesuunnittelun tarpeisiin. Tarkoituksena on selkiyttää suunnittelun lähtökohtia, joilla tuetaan elävän ja houkuttelevan kaupunkiympäristön kehittymistä. Kävelyn merkitys Helsingin elävöittämisessä…
Näkymä Keskuskadulta, jolla on paljon ihmisiä kävelemässä.

Kaupunkistrategia 2021-2025: Kasvun paikka

Julkaistu 16.11.2021

Helsingin kaupunkistrategia vuosille 2021—2025 on nimeltään Kasvun paikka. Kaupunkistrategian johtava ajatus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Helsinki on hyvä paikka kasvaa lapsesta aikuiseksi, kasvattaa osaamistaan sekä kasvattaa kaikkea sitä hyvää, mitä…

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus 2020

Julkaistu 30.4.2021

Koronapandemian vuoksi toimialan toimipaikat olivat kiinni tai rajoitetusti auki suurimman osan vuodesta. Korona lisäsi toimintamenoja 3,2 miljoonaa euroa johtuen taiteen ja kulttuurin lisäavustuksesta sekä Helsinki-apu toiminnasta. Koronan aiheuttamia menosäästöjä syntyi…
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimilaan toimintakertomuksen kansikuva. Kuvassa striimataan musiikkiesitystä.

Kävelyn vaikutusten arviointi liikennejärjestelmän suunnittelussa

Julkaistu 1.6.2020

Kävelyllä on erityinen rooli liikennejärjestelmässä. Se on edullinen ja suurimmalle osalle käytettävissä oleva kulkumuoto. Vaikka matkan pääasiallinen kulkutapa olisi jokin muu, lähes jokainen matka sisältää kävelyä matkan alussa esimerkiksi parkkipaikalle…
Kaksi naista kävelemässä kävelykadulla

Helsingin kävelyn edistämisohjelma: tutkimuskatsaus

Julkaistu 1.1.2020

Helsingin kaupungin kävelyn edistämisohjelmaa varten laaditussa tutkimuskatsauksessa on esitelty kansainvälisiä tutkimustuloksia kävelyn hyödyistä ihmisten terveydelle, yritysten ja kaupunkien kilpailukyvylle, kaupunkien asuttavuudelle ja ilmastotavoitteille. Näyttö kävelyn hyödyistä on vahvaa. Kävelyn edistäminen…
Vanhassa mustavalkokuvassa lapset leikkivät Helsingin Esplanadilla.