Tag: Kulttuuri

19 tulosta

Vanhankaupunginkosken padon purkamisen teknistaloudellinen esiselvitys

Julkaistu 28.4.2023

Tämä julkaisu on pääosin tekninen ja vesitaloudellinen selvitys Vanhankaupunginkosken länsihaaranpadon purkamisen edellytyksistä. Se pitää sisällään geotekniset vaatimukset ja selvitystarpeet sekä tarpeellisin osin myös luonto- ja muiden vaikutusten ja niiden merkittävyyden…
Vanhankaupunginkosken pato

Taide- ja kulttuuri Helsingissä 2023

Julkaistu 24.4.2023

Taide- ja kulttuurivisiossa 2030 kuvataan taiteen ja kulttuurin roolia kaupungissa pitkäjänteisesti, asetetaan taiteen ja kulttuurin edistämiselle tavoitteet ja esitetään toimenpiteet tavoitteidensaavuttamiseksi.Taide- ja kulttuurivisio 2023

Kulttuuri ja vapaa-aika, toimintakertomus 2022

Julkaistu 24.4.2023

Tammikuusta maaliskuun alkuun 2022 suurin osa kulttuurin ja vapaa-ajan tiloista oli suljettuina. Vuoden iloisin uutinen olikin, että kulttuurin ja vapaa ajan palvelujen käyttö palasi loppuvuonna lähes koronaa edeltävälle tasolle.Kulttuurin ja…
Kuva on kaupunginmuseosta, Seitsemän museon elämyskierrokselta.

Enemmän yhdessä -hanke

Julkaistu 27.9.2022

Enemmän yhdessä -hankkeessa oli tavoitteen kehittää Kannelmäen ja Malminkartanon alueelle rakenne ja yhteistoimintamalli, jonka avulla alueen lasten, nuorten ja perheiden elämänlaatua parannetaan ja syrjäytymistä estetään harrastustoiminnan avulla. Enemmän yhdessä -hanke…
Enemmän yhdessä -raportin sini-keltainen, kuvaton kansilehti

Taiteen perusopetuksen toteutuminen Helsingissä 2019-2020

Julkaistu 26.9.2022

Taiteen perusopetuksen toteutuminen Helsingissä 2019–2020 on seurantatutkimus taiteen perusopetuksen tilasta ja kehitystarpeista Helsingissä. Tutkimuksen mukaan helsinkiläisistä 3-19-vuotiaista, eli yhteensä 20 000 lasta ja nuorta, osallistuu taiteen perusopetukseen. Taiteen perusopetuksen toteutuminen…
Kansikuva Taiteen perusopetus Helsingissä 12029-2020 -julkaisusta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus 2021

Julkaistu 17.8.2022

Koronapandemia hankaloitti edelleen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintaa ja rajoitti etenkin kulttuuritapahtumien tarjontaa. Verkkopalvelut ja ulkoilualueet nousivat suosioon ja ensimmäinen Helsinki Biennaali Vallisaaressa otettiin innostuneesti vastaan.Vaikka kirjasto jäi normaalivuosien käyntimääristä…
Kuva kesäisestä Vallisaaresta. Nainen ja pikkulapset katselevat rannala olevia taideteoksia.

Helsingin kaupungin vuosikertomus 2021

Julkaistu 22.6.2022

Kaupungin vuosikertomus kokoaa yhteen Helsingin vuoden 2021. Vuosikertomus sisältää pormestarin ja kanslianpäällikön katsaukset. Lisäksi vuosikertomuksessa käydään läpi kaupunginkanslian ja neljän toimialan tapahtumia. Mukana ovat myös keskeiset tiedot kaupungin henkilöstöstä, tilinpäätöksestä…
Helsingin kaupungin vuosikertomus.

Non-toxic - syrjimätön pelikulttuuri -tehtävät

Julkaistu 30.3.2022

Paremman pelikulttuurin rakentamiseen tarvitaan kaikkia: e-urheilijoita, pelaajia, striimaajia, opettajia, nuoriso-ohjaajia, koteja ja huoltajia, selostajia, pelitapahtumajärjestäjiä ja e-urheiluvalmentajia. Tässä tehtäväkokonaisuudessa tutustut keinoihin edistää syrjimätöntä eli kaikille avointa ja turvallista pelikulttuuria, jossa…
Non-toxic-tehtävät -julkaisun kansi. Kannessa pelikonsolin ohjain ja tietokoneen hiiri

Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2025

Julkaistu 28.2.2022

Palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on lakisääteinen suunnitelma tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Helsingin kaupungilla on viranomaisena tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeihin perustuva velvollisuus sekä ehkäistä syrjintää että suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti edistää sukupuolten tasa-arvoa…
Ihmisvilinää tapahtumatilassa. Etualalla Helsingin kaupungin nuorten ekokahvilan kyltti. Katossa roikkuu paljon isoja värikkäitä ilmapalloja.

Kaupunkistrategia 2021-2025: Kasvun paikka

Julkaistu 16.11.2021

Helsingin kaupunkistrategia vuosille 2021—2025 on nimeltään Kasvun paikka. Kaupunkistrategian johtava ajatus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Helsinki on hyvä paikka kasvaa lapsesta aikuiseksi, kasvattaa osaamistaan sekä kasvattaa kaikkea sitä hyvää, mitä…

Helsingin kaupungin vuosikertomus 2020

Julkaistu 1.7.2021

Kaupungin vuosikertomus kokoaa yhteen Helsingin vuoden 2020. Vuosikertomus sisältää pormestarin ja kanslianpäällikön katsaukset. Lisäksi vuosikertomuksessa käydään läpi kaupunginkanslian ja neljän toimialan tapahtumia. Mukana ovat myös keskeiset tiedot kaupungin henkilöstöstä, tilinpäätöksestä…
Vuosikertomuksen kansikuva. Kuva kesäiseltä Kasarmitorilta.

Maailman toimivin kaupunki -strategian yhteenveto

Julkaistu 1.6.2021

Kaupunkistrategian yhteenvetoon on koottu keskeiset onnistumiset, kehityskohteet ja opit strategiakaudelta 2017 – 2021 perustuen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden ja mittareiden toteumiin. Yhteenveto pohjautuu kaupunginvaltuustolle 4.-5.2.2021 seminaariin valmisteltuun arviointiin.
Keskustakirjasto Oodi ilmasta kuvattuna.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus 2020

Julkaistu 30.4.2021

Koronapandemian vuoksi toimialan toimipaikat olivat kiinni tai rajoitetusti auki suurimman osan vuodesta. Korona lisäsi toimintamenoja 3,2 miljoonaa euroa johtuen taiteen ja kulttuurin lisäavustuksesta sekä Helsinki-apu toiminnasta. Koronan aiheuttamia menosäästöjä syntyi…
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimilaan toimintakertomuksen kansikuva. Kuvassa striimataan musiikkiesitystä.

NUPS - Helsingin nuorisotyön perussuunnitelma

Julkaistu 30.3.2021

Helsingin nuorisopalvelukokonaisuus on valtakunnallisesti katsoen yksi suurimmista nuorisotyön toimijoista. Nuorisopalveluilla on noin 350 työntekijää ja laaja toimipaikkaverkosto. Helsingin Nuorisoasiainkeskuksessa (nykyinen nuorisopalvelukokonaisuus) toteutettiin suunnantarkistusprosessi, joka valmistui vuonna 2016. Tämän seurauksena toteutettiin…
kolme nuorta selkä kuvaajaan kohden kädet kohotettuina ja taivaanranta

Helsingin kieli-ilmapiiri - Kielibarometri 2020

Julkaistu 3.12.2020

Helsingin kieli-ilmapiiri - Kielibarometri 2020 (PDF) Kielibarometri-kyselytutkimuksia, joissa seurataan kielellisten palveluiden toteutumista Suomen kaksikielisissä kunnissa, on toteutettu vuodesta 2004 lähtien. Tutkimuksia on tehty neljän vuoden välein, nyt viidettä kertaa. Kunnan…
Ihmisiä Kolmen sepän patsaan lähellä.

Rautatientori ja Asema-aukio. Kaupunkirakenne- ja ympäristöhistoriaselvitys

Julkaistu 1.9.2020

Helsingin rautatieasemaa ympäröivä avoin kaupunkitilakokonaisuus alkoi rakentua 1860-luvulla, kun alueella aiemmin ollut asemarakennus ja sen viereen tasattu Rautatientori rakennettiin. Nykyään useista, toisiinsa limittyvistä aukioista koostuva kokonaisuus on muotoutunut vaiheittain tarkastelualueen…
Kansikuvassa Helsingin rautatieasema

Helsingin kaupungin vuosikertomus 2019

Julkaistu 1.7.2020

Kaupungin vuosikertomus kokoaa yhteen Helsingin vuoden 2019. Vuosikertomus sisältää pormestarin ja kanslianpäällikön katsaukset. Lisäksi vuosikertomuksessa käydään läpi kaupunginkanslian ja neljän toimialan tapahtumia. Mukana ovat myös keskeiset tiedot kaupungin henkilöstöstä, tilinpäätöksestä…
Kuva kesäisestä Espan puistosta. J. L. Runebergin patsaan ympärillä kävelee ihmisiä.

Rastilan kartano. Ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehittämistavoitteet

Julkaistu 1.2.2020

Rastilan kartano sijaitsee Itä-Helsingissä, Vartiokylänlahden itärannalla, Vuosaaren kaupunginosassa. Rastilan kartano on Helsingin kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue. Rastilan kartanolla on mielenkiintoinen historia 1600-luvulta ratsutilana sekä rälssi- ja säteritilana…
Kansikuvassa Rastilan kartano