Tag: Ammatillinen koulutus

3 tulosta

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan opiskeluhuoltosuunnitelma

Julkaistu 18.10.2023

Tässä suunnitelmassa kuvaamme, miten Helsingin kaupungin esiopetuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa toteutamme yhteisöllistä ja yksilökohtaista opiskeluhuoltoa, oppijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa tehtävää yhteistyötä sekä yhteistyötä oppijoiden hyvinvointia tukevien tahojen…
Kansilehti Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan opiskeluhuoltosuunnitelma

Общенациональный набор учащихся и система образования второй ступени в Финляндии

Julkaistu 12.12.2021

Система образования в Финляндии Руководство для родителей/законных представителей детей Система финского образования состоит из трех этапов. Ребенок начина-ет учебу в средней школе в возрасте семи лет, обучение обычно длитсядевять лет.После…
Руководство для родителей/законных представителей детейОбщенациональный набор учащихся и система образования второй ступени в Финляндии

Kouluterveyskysely 2021

Julkaistu 12.11.2021

Linkki julkaisuun (PDF-tiedosto) Kouluterveyskysely 2021 -katsauksessa esitellään keskeisiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden indikaattoreita Helsingin osalta. Indikaattoreiden kehitystä Helsingissä vertaillaan aiempaan eli Kouluterveyskyselyn tiedonkeruihin vuosilta 2017 ja 2019. Myös…
piirretyssä kuviossa on kaksi nuorta, joista toinen lukee kirjaa ja toinen katsoo kameraan.