9 tulosta sanalle "sosiaalinen+raportti"

Sosiaalinen raportti: Tilapäinen asuminen 23–24

Julkaistu 7.5.2024

Tilapäisen asumisen työryhmän raportti esittelee tilapäisen asumisen tilastoja Helsingissä aikaväliltä 10/2023–2/2024. Raportissa nostetaan esiin myös huomiota vaativia akuutin asunnottomuuden ja tilapäisen asumisen ilmiöitä, kuten maahanmuuttajataustaisten ja lapsiperheiden erityiset tilanteet sekä…
""

Sosiaalinen raportti: Tilapäinen asuminen Helsingissä 2020

Julkaistu 23.3.2021

Tilapäisasumisen tiimissä koottiin tilastoja vuoden 2020 aikana tilapäiseen asumiseen tulleista hakemuksista (n=911). Näiden tilastojen pohjalta raportissa kartoitetaan muun muassa hakijoiden ikä- ja sukupuolijakaumaa, perhemuotoja, lasten lukumäärää, hakemusten alueellisia eroja, tilapäisen…
Sosiaalisen raportin kansi.

Sosiaalinen raportti: Aikuissosiaalityön asiakkaat 2020

Julkaistu 6.4.2020

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön yksikössä tehtiin tiedonkeruu aikuissosiaalityön asiakkuuksista tammi-helmikuussa 2020. Vastaajina toimivat aikuisten tiimien sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat. Tiedonkeruulla saatiin tietoa 511 aikuissosiaalityössä neljän viikon tiedonkeruun aikana asioineesta asiakkaasta. Selvityksessä…
Raportin kansi.