Pysyväisohje: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, hallinnon sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APOTTI) kieli

Julkaistu 1.2.2021