Pysyväisohje: Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut

Julkaistu 22.2.2022