Sosiaali- ja terveystoimialan julkaisuarkisto

Tänne on koottu sosiaali- ja terveystoimialan julkaisuja, jotka on julkaistu ennen 1.1.2020.

Sisällysluettelo

2019

Pysyväisohje: Vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalveluja koskeva soveltamisohje (pdf)

Pysyväisohje: Vammaisilta asumispalveluista ja tukitoimista perittävät maksut (pdf)

Pysyväisohje: Kehitysvammahuollon palveluista perittävät maksut (pdf)

Yhteisen työn käsikirja – Yhteinen asiakas monialaisen tiimityömallin sydämenä (pdf, 2019)

2018

Pysyväisohje: Rahattomien potilaiden kuljetuksien järjestäminen kotiin tai jatkohoitoon sekä näihin liittyvä taksikuljetusten laskutus (pdf)

Pysyväisohje: Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki (pdf)

Asukkaiden suunterveys iäkkäiden pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa Helsingissä 2018. Sosiaali- ja terveystoimialan tutkimuksia ja raportteja (pdf)

C-hepatiitin hoito osana päihdepalveluja: Pilottiprojekti Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdekeskuksessa (vol. 1 pdf) 2018

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus 2018 (pdf)

2017

Asukkaiden ravitsemustila iäkkäiden pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa Helsingissä 2017 (pdf)

C-hepatiitin hoito osana päihdepalveluita: Pilottiprojekti Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdekeskuksessa 2017–2018 (vol. 2 pdf)

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus 2017 (pdf)

2016

1/ 2016 Savuton Helsinki, tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelma Helsinkiin 2007–2015, Loppuraportti (pdf)

2/ 2016 Sosiaalinen raportointi asiakastiedon tuottajana, Esimerkkinä aikuissosiaalityö ja lastensuojelu, Auri Lyly (pdf)

3/2016  Kotikuntoutuksen toimintamalli Helsingissä. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kotikuntoutus – projekti Etelän palvelualueella 2013–2015 (pdf)

4/2016 Matriisi (monimuuttujamalli) palvelualueen tuottavuuden mittaamisen työkalu. Etelän palvelualueen hankkeen loppuraportti (pdf)

5/2016 VOIMA. Asiakkaiden ja asukkaiden aktiivista arkea sekä henkilökunnan hyvinvointia tukeva työvuorosuunnittelu (pdf)

6/2016 Tuottavuusmallista tulospalkkauksen perusta ja ydin – Etelän palvelualueen hanke (pdf)

7/2016 Palvelusetelijärjestelmä – yhdenvertaisuutta vai jakolinjoja? Palvelusetelitutkimuksen yhteenvetoraportti. (pdf)

8/2016 Palvelusetelillä ja kaupungin omana toimintana tuotettujen kolonoskopioiden laatuvertailu, Katarina Anttonen (pdf)

Sosiaali- ja terveysviraston toimintakertomus 2016 (pdf)

2015

Sosiaali- ja terveysviraston toimintakertomus 2015 (pdf)

2014

Käyttäjälähtöiset palvelumallit ikäihmisten palveluissa -projektin loppuraportti (pdf, Forum Virium Helsinki) 2014

Meidän arkemme - Yhteinen polkumme (.pdf) 2014

Meidän arkemme - Ohjaajan opas ja haastattelu (.pdf) 2014

Minun arkeni -tehtäväkirja (.pdf) 2014

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston strategiasuunnitelma vuosille 2014–2016 (.pdf)

Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hankkeen ulkoinen arviointiraportti (.pdf) 2014

Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -projektin loppuraportti (.pdf) 2014

Sosiaali- ja terveysviraston toimintakertomus 2014 (pdf)

2013

Sosiaali- ja terveysviraston toimintakertomus 2013 (pdf)

2012

Sosiaaliviraston toimintakertomus 2012 (pdf)

Terveyskeskuksen toimintakertomus 2012 (pdf)

2011

2010