Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan julkaisuarkisto

Tänne on koottu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan julkaisuja, jotka on julkaistu ennen 1.1.2020.
Huom. Kirjastoalan tutkimuksia ja selvityksiä löytyy Kirjastot.fi-sivustolta.

Sisällysluettelo

2019

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Toimintakertomus 2019

Kulttuuri
Toisenlainen taidemaailma. Taidelaitokset lähiöissä vuosina 2016–2018 Helsingin osallistavassa kulttuurityön mallissa. Helsingin kaupunki, Kulttuuri ja vapaa-aika, 2019.

Helsingin mallin vaikuttavuustutkimus pilottikaudella 2016–2018. HUMAK 2019. Alueellinen kulttuurikeskus (pdf). Toiminnan kuvaus ja palvelukonsepti. Kanneltalo, Malmitalo, Stoa ja Vuotalo

Opas etäkulttuuripalvelujen kehittämiseen.
Outi Sivonen, 2019.

Liikunta
Vanhankaupunginlahden kuhan ikäryhmäkoostumus ja kasvu vuoden 2018 näytteenoton perusteella (PDF). Kalabiologi Kari Nybergin Vanhankaupunginlahden kuhan kasvuselvitys. 2019

Nuorisotyö - selvitykset ja raportit
EI seksuaaliselle kaltoinkohtelulle - Opas seksuaalisen kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi nuorisotyössä (2019)

2018

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Toimintakertomus 2018

Kulttuuri
Ikääntyneiden kulttuuripalveluiden lisäraha, raportti 2018 (pdf)

Palvelukeskukset vapaa-ajan paikkoina (pdf). Helsinkiläisten palvelukeskusten liikunta-, kulttuuri- ja vapaaehtoistoiminta.

Liikunta
Liikunnan seuratuen sukupuolivaikutusten arviointi (pdf). Selvitys helsinkiläisille seuroille myönnettävien resurssien kohdentumisesta. Helsingin kaupungin liikuntapalvelut. 2018.

Nuorisotyö - selvitykset ja raportit
Selvitys 10-12-vuotiaiden helsinkiläisten tilanteesta.
Senja Peltola. 2018. 

Non-toxic – Selvitys kilpailullisia tietokone- ja konsolipelejä pelaavien nuorten kokemuksista vihapuheesta ja häirinnästä. Helsingin kaupungin nuorisopalvelut, Ella Alin. 2018

2017

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Toimintakertomus 2017

Kulttuuri
Kohti tasa-arvoisempaa kulttuuri-Helsinkiä (pdf). Helsingin malli -väliraportti. 2017.
Liikkuvat-verkoston alkukartoitus (pdf). Kulttuuri- ja vapaa-aika- sekä kasvatus- ja koulutustoimialojen palvelut ikääntyneille Helsingissä2017.

Nuorisoasiankeskuksen julkaisuja
Nuorisojärjestöjen avustukset - toiminta-avustukset 2015. Martti Rasa, 2017.

Kun on unelmii... Raportti nuorten havainnoinnista ja haastatteluista 2016. Kati Rinne, Anna Anttila, Harri Taponen, Pirjo Mattila. 2017

2016

Kulttuuri
Helsingin kulttuurin avustusjärjestelmän kehittämiseen liittyvä selvitystyö (pdf) Helsingin kulttuurikeskus. 2016.
Taiteen perusopetuksen tila ja kehittämistarpeet Helsingissä (pdf) Helsingin kulttuurikeskus. 2016.
Ikäihmisten kulttuuripalvelujen rahoitus Helsingissä (pdf) Helsingin kulttuurikeskus. 2016.

Nuorisoasiankeskuksen julkaisuja
Onnistunut monialainen nuorten kohtaamisen malli – Arviointi Kaikki käy koulua -toiminnan vaikutuksista. Anu Gretschel & Noora Hästbacka (Julkaisuja 1/2016)

Onnistunut monialainen nuorten kohtaamisen malli – Arviointi Kaikki käy koulua -toiminnan vaikutuksista. Anu Gretschel & Noora Hästbacka (Julkaisuja 1/2016)

Kun on unelmii... – Raportti nuorten havainnoista ja haastatteluista 2016
Kati Rinne, Annan Anttila, Harri Taponen, Pirjo Mattila

2015

Kulttuuri
Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa. Nykytila ja kehittämismahdollisuudet (pdf) Helsingin kulttuurikeskus. 2015.

Nuorisoasiainkeskuksen julkaisuja
Kaverit keskiössä. Raportti nuorten havainnointi ja haastattelut (NuHa) -hankkeesta. Maija Merimaa. (Julkaisuja 1/2015)

Kaverit keskiössä. Raportti nuorten havainnointi ja haastattelut (NuHa) -hankkeesta. Maija Merimaa. (Julkaisuja 1/2015)

Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa

Vesa Jaakola & Anniina Lundvall, 2015

Nuorisotyö - selvitykset ja raportit
Selvitys helsinkiläisnuorten liikuntamahdollisuuksista ja liikunnan esteistä. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Sonja Lehtinen. 2015

Poimintoja kesäloma-ajan toiminnan kartoituksesta vuonna 2015. (Raportti) Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. 2015

2014

Kulttuuri
Arts and Culture in Helsinki (selailtava julkaisu). Helsingin kaupungin tietokeskuksen ja kulttuurikeskuksen yhteisjulkaisu. 2014.Taide keskittyy keskustaan. Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan avustusten alueellinen jakautuminen vuonna 2013 (pdf). Helsingin kulttuurikeskus. 2014.

Nuorisoasiainkeskuksen julkaisuja
Nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2014-2017.

2013

2012

Kulttuuri
Langat käsissä – Tavoitteena nukketeatterin ammattilaisten toimintaedellytysten kehittäminen (pdf). Selvitys nukketeatterin aluekeskuksesta 2012. Helsingin kulttuurikeskus. 2012.

Teemasarja:
Unioninakseli-teemasarja: Havis Amanda
Helsingin kaupunki, Helsingin kulttuurikeskus, 2012

Unioninakseli-teemasarja: Kallion kirkko
Helsingin kaupunki, Helsingin kulttuurikeskus, 2012

Unioninakseli-teemasarja: Kansalliskirjasto
Helsingin kaupunki, Helsingin kulttuurikeskus, 2012

Unioninakseli-teemasarja: Tähtitorninmäki
Helsingin kaupunki, Helsingin kulttuurikeskus, 2012

Unioninakseli-teemasarja: Varsapuistikko
Helsingin kaupunki, Helsingin kulttuurikeskus, 2012

Temapublikation för Unionsaxeln: Observatoriebacken
Helsingfors stad, Helsingfors kulturcentral, 2012

Nuorisoasiankeskuksen julkaisuja
Ei kenenkään maalta kaikkien maalle. Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan arviointitutkimus. Maria Ohisalo. (Julkaisuja 2/2012)

Nuorisotyön ihmeellinen maailma. Pohdintoja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen strategioista ja käytännöistä. Howard Williamson. (Julkaisuja 1/2012)

Ei kenenkään maalta kaikkien maalle. Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan arviointitutkimus. Maria Ohisalo. (Julkaisuja 2/2012)

Nuorisotyön ihmeellinen maailma. Pohdintoja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen strategioista ja käytännöistä. Howard Williamson. (Julkaisuja 1/2012)

Kaikki käy koulua -hankkeen arviointi 2012. Tyttö- ja poikaryhmät nuorten koulunkäynnin ja elämänhallintataitojen tukena. Tiina Valkendorff. Yhteisyössä nuorisoasiainkeskus, sosiaalivirasto ja opetusvirasto.

Nuorisotyö - selvitykset ja raportit
Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen kulttuurisessa nuorisotyössä. (Selvitys) Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. 2012

2011

Kulttuuri
Helsingin kulttuuristrategia 2012–2017 ja taustaselvitys (pdf). 2011.

Lyonin kulttuurityön malli – toimisiko se Helsingissä? (pdf, 850 kt). 2011.

Kulttuurikasvatus Helsingin peruskouluissa (pdf, 1 Mt). 2011. Julkaisu kulttuurin käytöstä osana koulujen opetusta.

Kulttuurin käsikirja opettajille (pdf, 640 Kt). 2011. Kirja auttaa helsinkiläisiä opettajia koulun kulttuuritoiminnan suunnittelussa ja helpottaa heidän yhteistyötään taidetoimijoiden kanssa.

Creative Helsinki -esite (pdf, 4 Mt). 2011. Creative Metropoles -hankkeeseen liittyvä julkaisu esittelee luovaa yritystoimintaa pääkaupunkiseudulla luvuin ja tarinoin. Hankkeen muita julkaisuja.

Taidekasvatuksen Helsinki (pdf, 11 Mt). Lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatus. 2011. Toimittajat Pekka Mustonen ja Reetta Sariola. Helsingin kaupungin tietokeskuksen ja Helsingin kulttuurikeskuksen yhteisjulkaisu.  

Nuorisoasiainkeskuksen julkaisuja
Mopot ja mopoilu. Tarkastelua ilmiöstä, sen merkityksestä ja asemasta nuoren elämässä. Elina Nikoskinen  (Julkaisuja 04/2011)

Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä: nuorten näkökulma. Anu Gretschel. (Julkaisuja 03/2011)

Sähköä ilmassa. Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön. Jani Merikivi, Päivi Timonen, Leena Tuuttila (toim.). (Julkaisuja 02/2011, yhteisjulkaisu Nuorisotutkimusverkosto, HUMAK, Nk)

Chasing policy objectives, structures and resources - US and European practices in youth and cultural fields. Lasse Siurala, Beth Dierke, Laura Mäkelä. (Julkaisuja 01/2011)

Mopot ja mopoilu. Tarkastelua ilmiöstä, sen merkityksestä ja asemasta nuoren elämässä. Elina Nikoskinen  (Julkaisuja 04/2011)

Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä: nuorten näkökulma. Anu Gretschel. (Julkaisuja 03/2011)

Sähköä ilmassa. Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön. Jani Merikivi, Päivi Timonen, Leena Tuuttila (toim.). (Julkaisuja 02/2011, yhteisjulkaisu Nuorisotutkimusverkosto, HUMAK, Nk)

Chasing policy objectives, structures and resources - US and European practices in youth and cultural fields. Lasse Siurala, Beth Dierke, Laura Mäkelä. (Julkaisuja 01/2011)

Kohtaamisen keinoja kehittämässä. Kuvauksia ja kokemuksia moniammatillisesta nuorille suunnatusta verkkotyöstä. Anna-Laura Marjeta. (Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, julkaisuja 01/2011)

Nuorisotyö - selvitykset ja raportit
Vapaa Katto ry ja nuorisoasiainkeskus yhteistyössä sosiaalikeskus Satamassa – selvitys sosiaalikeskus Sataman vaiheista vuosina 2008-2011. (Selvitys) Alexandra Peth. 2011

2010

Kulttuuri
Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi – rikastavat yhteisöt ja alueet (pdf). 2010. Kirja kuvaa viime vuosien kehitystyötä Helsingin kaupunginosissa sekä sen lähialueilla.

Nuorisotyö - selvitykset ja raportit
Visuaalisen taidon ja taiteen selvitys. (Selvitys) Annimari Juvonen. 2010

HERUUKS. Forum-teatterin mahdollisuudet nuorisotyössä. (Raportti) Annamari Rajaniemi. 2010