Kaupunkiympäristön toimialan julkaisuarkisto

Tänne on koottu kaupunkiympäristön toimialan julkaisuja, jotka on julkaistu ennen 1.1.2020.

2019

Julkaisuja-sarja

Helsingin kaupungin kiinteistöstrategia (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:1

Helsingin kaupungin sisäilmaohjelma 2018–2028 (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:2

Helsingin maapoliittiset linjaukset. Tontinluovutusta koskevat linjaukset. (pdf 350 kt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:3

Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2020–2030 (pdf 14 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:4
Luontotieto Keiron Oy

Metsä- ja puustoinen verkosto. Opas verkoston huomioimiseksi Helsingin kaupunkisuunnittelussa. (pdf 15 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:5
Lauri Erävuori, Sonja Oksman ja Hanna Suominen

Pääkaupunkiseudun rannikkovesien laatu. Ilmastonmuutoksen ja ravinnekuormituksen vaikutukset 1970-luvulta nykypäivään. (pdf 314 kt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:6
Emil Vahtera

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2018 (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:7

Longinojan valuma-alueselvitys ja vesienhallinnan suunnitelma (pdf 21 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:8

Bulevardi. Ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehittämissuositukset. (pdf 10 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:10

Liikenteen kehitys Helsingissä 2018 (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:12

Munkkiniemen puistotien ympäristöhistoriaselvitys (pdf 81 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:14

Herttoniemen aluesuunnitelma 2020 - 2029. Suunnitelmaselostus. (pdf 14 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:17

Vuosaaren aluesuunnitelma 2020–2029. Suunnitelmaselostus. (pdf 13 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:18

Biohiili ja sen käyttömahdollisuudet viherrakentamisessa (pdf 1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:19
Anu Riikonen

Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla (pdf 9 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:20

Liito-oravan levinneisyys Helsingissä 2019 (pdf 17 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:21
Esa Lammi ja Pekka Routasuo

Helsingin keskustan asiointiselvitys 2019. Loppuraportti 19.6.2019. (pdf 9 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:22

Helsingin kuntoporrasohjelma 2020–2030 (pdf 18 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:23

Helsingin geoenergiapotentiaali (pdf 58 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:25

Päärautatieaseman pyöräpysäköintiselvitys (pdf 6 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:26

Helsingin Vanhankaupungin-lahden linnustonseuranta. Vuosien 2013–2019 yhteenveto. (pdf 4 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:29
Hannu Sarvanne, Markku Mikkola-Roos, Pekka Rusanen ja Kalle Meller

Helsingin kaupungin kaavoituskatsaus 2019: verkkosivusto ja pdf
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:30

Kulosaaren kartano. Ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehittämisperiaatteet. (pdf 10 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:31

Pyöräväylien rakenteelliset kehittämistarpeet (pdf 7 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:3

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:34
Heta Itämäki

Aineistoja-sarja

Hankintastrategia. Kaupunkiympäristön toimiala. (pdf 5 Mt)Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:1

Suunniteltu kasviyhdyskunta. Teoriaa ja kokemuksia kahdesta dynaamisesta perennakoeistutuksesta Helsingissä. (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:2

Vuosaarenhuipun hoito- ja kehittämissuunnitelma 2018 - 2027 (pdf 17 Mt)
Vuosaarenhuippu: Aluekortti (pdf 1 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:3

Ympäristöohjelma 2019 - 2021. Kaupunkiympäristön toimiala. (pdf 1,0 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:4

Helsingin maanalaiset tilat. Kaupallinen selvitys. (pdf 4,6 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:5

Uusien toimintojen paikat Helsingin rantareitillä (pdf 23 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:7

Jalankulkijoiden kadunylitysjärjestelyjen suunnitteluperiaatteet (pdf 5 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:8

Baanojen suunnitteluohje (pdf 6 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:9

Maanalaisten toimintojen yleinen turvallisuusselvitys 2018 (pdf 15 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:10

Kävely-ympäristön laadun havainnointitutkimus Malmilla (pdf 16 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:11

Selvitys Helsingin ympäristövyöhykkeen laajentamisen mahdollisuuksista (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:12

Maanalainen kävely-ympäristö osana viihtyisää kaupunkia (pdf 7 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:13

Kiertotalouskaupunkia suunnittelemassa (pdf 820 kt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:14

Saavutettavuus sosiaalisesta näkökulmasta – Case: Helsingin poikittaisten pikaraitioteiden suunnittelu (pdf 17 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:15
Samuli Kyytsönen

Maanalaisen pikaraitiotien suunnitteluperusteet Helsingissä (pdf 6 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:16
Iiro Vainikainen

Selvitys Helsingin merialueen saarten roskaantuneisuudesta (17 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:17

Helsinkiläisten koirien jätökset (pdf 9 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:18
Satu Talvio

Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma 2020 – 2029. Suunnitelmaselostus (pdf 8 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:24

Esitteitä-sarja

Pyöräilykatsaus 2019 (pdf 15 Mt)
Kaupunkiympäristön esitteitä 2019:1

Liikennemelu ja koti. Neuvoja asuintalon meluntorjuntaan (pdf 4 Mt)

2018

Julkaisuja-sarja

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma (13 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:1
Niko Setälä, Johanna Iivonen, Riikka Österlund ja Lauri Räty

Storträskin ja Hältingträskin ekologinen tila. Tilanne ennen Östersundomin yleiskaavaehdotuksen mukaista rakentamista. (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:2
Katja Pellikka, Johanna Pelkonen ja Marttiina Rantala

Helsingin kaupungin hulevesiohjelma (pdf 7 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:3

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2017–2026 (pdf 12 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:4

Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelma 2018–2027. Suunnitelmaselostus. (pdf 9 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:5

Sään ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit Helsingissä (pdf 4 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:6

Autoliikenteen sujuvuus Helsingissä 2010–2017 (pdf 17 Mt) 
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:7
Petri Blomqvist

Helsingin tärkeät lintualueet ja merkittävä linnusto 2017 (pdf 14,6 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:8
Margus Ellermaa

Ruokaleipien suolapitoisuus sekä suolapitoisuuksista annettujen tietojen oikeellisuus pääkaupunkiseudulla 2017 (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:9

Meilahden huvila-alueen hoito- ja kehittämissuunnitelma (pdf 43 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:10
Markus Holstein, Marja Mikkola ja Varpu Mikola

Kumpulanpuron valuma-alueen hulevesiselvitys ja -suunnitelma (pdf 11 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:14

Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostus (pdf 13 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:15

Liikenteen kehitys Helsingissä 2017 (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:16

Pitäjänmäen asema–ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehittämistavoitteet (pdf 8 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:17

Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022 (pdf 1,7 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:18
Jenni Kuja-Aro, Anne Leppänen ja Antti Venho

Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelma 2018–2027 (pdf 35 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:19

Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2014–2016 (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:20

Pääkaupunkiseudun merialueen tila 2016–2017 (pdf 7,3 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:21

Pyöräilybarometri 2018 (pdf 9,0 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:22

Veden laatu kesäkioskeissa ja liikkuvissa elintarvikehuoneistoissa 2018 (pdf 0,5 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:23
Inka Luokkala, Anni Pakalén, Justiina Niemi ja Tuija Myllymäki

Ravintoloiden ja suurtalouksien pintapuhtaus pääkaupunkiseudulla vuosina 2017–2018 (pdf 248 kt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:24
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, Espoon seudun ympäristöterveys,
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja Vantaan ympäristökeskus

Meriveden lämpötila Helsingin edustalla (pdf 1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:25
Emil Vahtera

Kebabin ja lisukkeiden laatu ja omavalvonta Helsingissä 2016 - 2017 (pdf 250 kt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:26
Paula Saarijärvi ja Paula Eskelinen

Helsingin liito-oravakartoitus 2018 (pdf 10,2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:27
Esa Lammi ja Pekka Routasuo

Aineistoja-sarja

Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma 2017–2026 (pdf 12,8 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2018:1
Maisema-arkkitehtuuritoimisto Näkymä Oy

Kaisaniemenpuiston kasvillisuusinventoinnin päivitys 2017 (pdf 14,7 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2018:2
Studio Terra/Anna Ryymin

Kävely-ympäristön laadun havainnointitutkimus Kannelmäen alueella (pdf 42,5 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2018:3
Rolf Autio–Elina Nyberg–Mikko Malmström
Liite, havainnointilomake (pdf 440 kt)

Esitteitä-sarja

Vihreä ja merellinen Helsinki (pdf 7 Mt)
Kaupunkiympäristön esitteitä 2018:1

Kaavoituskatsaus 2018: Kotikaupunkisi kasvaa (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön esitteitä 2018:2

Ilmastotyön saavutukset: Ilmastokumppanit 2017 (pdf 8 Mt)
Kaupunkiympäristön esitteitä 2018:3

Katujen ja puistojen ylläpidettävyys. Esimerkkejä suunnittelun ja rakentamisen tueksi. (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön esitteitä 2018:4

Roskat riviin – jätehuollon fiksuimmat käytännöt ja parhaat vinkit tapahtumajärjestäjälle (pdf 3 Mt)

2017

Julkaisuja-sarja

Aasianrunkojäärän kartoitus Helsingissä (pdf 3,2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:2
Minna Jokinen, Vesa Koskikallio, Juha Raisio ja Kari Heliövaara  

Julkiset kartanopuistot ja huvilapuutarhat Helsingissä – Kunnostus- ja ylläpito-ohjelma 2018–2038 (pdf 26,6 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:3
Tiina Perälä, Matti Liski ja Eeva Ruoff  

Helsingin kaupungin meluselvitys 2017 (pdf 32,8 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:4
Sito Oy  

Liikenteen kehitys Helsingissä 2016 (pdf 7,1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:5  

Raakakakkujen mikrobiologinen laatu Helsingissä 2017 (pdf 2,1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:6
Arja Heinonen ja Tuula Tarkkonen  

Helsingin lahokaviosammalselvitys 2017(pdf 7,0 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:8
Olli Manninen

Raitioliikenteen kehittämisohjelma (pdf 2,1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:9
Anton Silvo, Niko Setälä ja Lauri Räty

Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä (pdf 14,6 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:10
Jussi Yli-Seppälä

Yleiskaavan raitioteiden toteutettavuusselvitys (pdf 3,0 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:11

Yleiskaavan toteuttamisohjelma (pdf 1,4 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:12

Yleiskaavan toteuttamisohjelma. Liite I: Aluekokonaisuudet ja kriteerit (24,7 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:13

Kantakaupungin joukkoliikennejärjestelmän kehittämisselvitys (pdf 6,1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:14
Markku Granholm, Anton Silvo ja Taneli Nissinen

Kumtähdenkenttä – Puistohistoriallinen selvitys (pdf 8,3 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:15

Pyöräilyn reitit ja sujuvuus (pdf 12,8 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:16
Ainokaisa Tarnanen, Maria Salonen, Elias Willberg ja Tuuli Toivonen

Pyöräliikenteen laskennat 2017 (pdf 5,9 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:17

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 (pdf 3,0 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18

Vuosaarenhuippu – Helsingin itäisen maantäyttöalueen maisemarakentaminen 2001–2015 (pdf 9,0 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:19

Aineistoja-sarja

Haaganpuron kehittämistoimenpiteet Pikku Huopalahden kohdalla, yleissuunnitelma (pdf 6,2 Mt) Kaupunkiympäristön aineistoja 2017:1
Tiia Valtonen, Toni Talvinen, Johanna Jalonen, Otso Lintinen ja Ulla Loukkaanhuhta

Tavoitelähtöisiä keinoja hyvän ilmanlaadun varmistamiseksi kaupunkibulevardeilla (pdf 3,6 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2017:2

Helsingin helmet – missä sijaitsevat Helsingin urbaanit ilot? (pdf 21,7 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2017:3
Jatta Lahtinen

Esitteitä-sarja

Lähiöprojektin toimintaraportti 2017 (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön esitteitä 2017:1