Työllisyyden kuntakokeilussa kaikki työllisyyspalvelut yhdeltä luukulta

Julkaistu 3.12.2020

Helsingin kaupunki alkaa hoitaa monien työttömien työllistymistä pian. Luvassa on monipuolisia työllisyys-, koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluita tarpeiden mukaan.

ENSI VUODEN alku tuo mukanaan työllisyyden kuntakokeilun. Tuolloin suuri osa helsinkiläisistä työttömistä työnhakijoista, kuten Kelan etuuksia saavat sekä kaikki alle 30-vuotiaat ja vieraskieliset, siirtyvät työ- ja elinkeinotoimistoilta eli TE-toimistoilta työllisyyspalveluiden piiriin. Nämä työnhakijat saavat kaupungilta oman vastuutyöntekijän, jolta saa apua työllisyysasioissa sekä niihin liittyvissä koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Voi esimerkiksi olla, että pitkään työttömänä olleen Teron työllistymisen esteenä on jokin terveyspulma, joka on ratkomatta ja vaikeuttaa hänen työllistymistään. Tällöin vastuutyöntekijä auttaa Teroa saamaan kuntouttavaa terveyspalvelua. Sen jälkeen voidaan miettiä esimerkiksi Teroa kiinnostavaa palkkatukityötä.

Alle 30-vuotiasta Gracea puolestaan saattaa mietityttää, voiko hän opiskella jotakin tiettyä alaa yksityisessä oppilaitoksessa ilman, että hän menettää työttömyysturvansa. Vastuutyöntekijältä saadaan tähän vastaus. Voi olla, että Grace saa myös vaihtoehtoisia koulutusideoita —onhan kaupungilla omiakin oppilaitoksia.

MIKÄ TYÖTTÖMÄN työnhakijan tilanne onkin, vastuutyöntekijä ottaa siitä kopin ja auttaa työnhakijaa hahmottamaan työkykynsä, osaamisensa sekä suunnittelemaan itselleen sopivaa koulutus- ja työllistymispolkua sekä toimeentuloa.

Helsingin kaupungin maahanmuutto- ja työllisyysasioista vastaava Ilkka Haahtela kertoo, että uusi toimintamalli vähentää asiakkaan menemistä luukulta toiselle.
”Haluamme toimia yhdistäjänä, joka tuo monipuolisen palvelutarjottimen työnhakijalle niin sanotusti yhdeltä luukulta sen sijaan, että hän joutuu asioimaan monissa eri paikoissa”, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja Haahtela korostaa.

Helsinki lähti kokeiluun innolla siksikin, että se haluaa kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.
”Haluamme, että ihmiset voivat täällä kaikin puolin hyvin —siis niin, että töiden lisäksi tarjolla on asuntoja, kouluja, puistoja ja harrastuksia. Meillä on intoa tehdä Helsingistä entistä elinvoimaisempi kaupunki, joka houkuttelee asukkaita, yrityksiä ja investointeja ja tuo meille verotuloja”, Haahtela kertoo Helsingin motivaatiosta lähteä mukaan yhdeksi kaupungiksi valtakunnalliseen kuntakokeiluun.

Kokeilu on todella suuri ponnistus Helsingin kaupungille, ja sen parissa on tehty töitä jo keväästä asti. Kokeilussa tulee työskentelemään noin 100 kaupungin omaa työllisyysasiantuntijaa ja vähintään 250 TE-toimiston työntekijää, joten uuden oppimista ja uusiin kollegoihin tutustumista riittää.
”Kaupungin asiantuntijat ovat alkaneet syventyä työttömyysturvaan eli lakiin julkisista työvoimapalveluista, ja TE-toimiston asiantuntijat opettelevat tuntemaan kaupungin laajat työllisyys-, koulutus-, sosiaali- ja terveyspalvelut. Jokainen saa myös tarvittaessa apua tiimiläisiltään”, Haahtela kertoo.

KAUPUNGIN työllisyyspalveluissa ryhdytään kehittämään uudenlaisia työllistämisen palvelumalleja ja palveluja osana työllisyyden kuntakokeilua ensi vuoden alussa — valmista ei niiden osalta siis vielä ole. Toki kaikkia nykyisiä palveluita saa.
”Olemme esimerkiksi suunnitelleet uudenlaista kumppanuutta Metropolian kanssa. Ajatuksena on viedä työllisyyspalveluita heidän tiloihinsa ja miettiä, miten voimme tiivistää yhteistyötä työnhakijoiden työllistämiseksi. Siinä on esimerkiksi päällekkäisyyttä, että oppilaitokset ja me etsimme työharjoittelu-
ja työpaikkoja nuorille erikseen”, Haahtela sanoo.

Oppilaitosten ja yksityisten toimijoiden kanssa suunnitellaan digioppimisympäristöjä, joihin voidaan tuoda erilaisia, lyhytkestoisempiakin koulutuksia.
”Joskus työllistyminen on kiinni jostakin melko pienestä asiasta, kuten ohjelmiston opettelusta tai kaupan palvelutiskin koulutuksesta, ja on hyvä, että tällaista koulutusta saa helposti”, Haahtela kertoo.

Hän lisää, että vuosi sitten kukaan ei tiennyt, että kuntakokeilu alkaa koronatilanteen vallitessa. Luoville ratkaisuille on entistä enemmän tarvetta.

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat

Hallitus hakee uusia keinoja työttömien työllistämiseen, koulutukseen ja palveluihin.

TYÖLLISYYDEN kuntakokeiluissa osa Suomen suurista kunnista ja tietyt kuntaryhmät eli kokeilualueet testaavat uudenlaista kuntavetoista tapaa hoitaa työttömyyttä. Kun nykyisin työttömän työnhakijan asioita saattaa hoitaa useampi ihminen valtion TE-toimistosta ja kunnan työllisyyspalveluista, kokeilussa asioita hoitaa yksi ihminen, vastuutyöntekijä. Kokeilu ulottuu tammikuusta 2021 kesäkuun 2023 loppuun.

SUOMEN HALLITUS on päättänyt ryhtyä työllisyyden kuntakokeiluihin, koska se haluaa nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ja muihin palveluihin ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja, joiden avulla työmarkkinoille saadaan riittävästi osaavia työntekijöitä.

Hallitusta kiinnostaa myös, onko kuntajohtoinen tapa ratkoa työttömyyttä tehokas. Kokeiluilla halutaan parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä töihin. Kunnat ja kuntaryhmät kehittävät työnhakijoille työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, jotka huomioivat asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet ja osaamisen kehittämistarpeet. Jokainen kokeilualue tekee tämän omalla tavallaan. Pääkaupunkiseudun kunnista kokeiluun osallistuvat Helsinki, Espoo ja Vantaa–Kerava, jotka tekevät myös yhteistyötä.

ENTÄ SEURANTA? Työllisyyden kuntakokeilujen etenemistä seurataan useiden mittarien avulla. Määrällisiä mittareita ovat esimerkiksi työttömyyskustannusten kehitys, työllistyneiden, yrittäjiksi
ja opiskelijoiksi ryhtyneiden määrä, työttömyysjaksojen kesto sekä aktivointiaste. Se kertoo palkkatukityöhön, työkokeiluun ja palkkatuettuun oppisopimuskoulutukseen osallistuvien työttömien työnhakijoiden määrän.

Laadullisiakin mittareita on, kuten kokeiluun osallistuvien tyytyväisyys. Kuntakokeilun aikana hallitus linjaa, miten työllisyyspalveluita tullaan hoitamaan kokeilujen jälkeen.

Helsingin kuntakokeilun faktat ja yhteystiedot

→ Työllisyyden kuntakokeilussa 48 000 helsinkiläistä työtöntä työnhakijaa siirtyy Helsingin työllisyyspalveluiden asiakkaiksi.
→ Kuntakokeilun piirissä on kolme työnhakijaryhmää: Kelan etuuksia saavat työnhakijat, jotka ovat työttöminä, lomautettuina, työvoimapalveluissa tai palkkatukityössä sekä kaikki alle 30-vuotiaat ja kaikki vieraskieliset työnhakijat, jotka ovat työttöminä, lomautettuina, työvoimapalveluissa tai palkkatukityössä.
→ Kuntakokeilu kestää 2,5 vuotta. Se alkaa 1.1.2021 ja päättyy 30.6.2023.
→ Tammikuusta 2021 alkaen Helsingin työllisyyspalveluiden asiointipaikat ovat Asiakkaankatu 3 ja Ratapihantie 7. Alle 30-vuotiaat saavat palvelua Ohjaamosta, Fredrikinkatu 48. Lisäksi asiakkaita palvellaan ajanvarauksella Helsingin työllisyyspalveluiden osoitteissa Viipurinkatu 2 ja Runeberginkatu 5. Aukioloaikoja voi tiedustella Helsinki-infosta p. 09 3101 1111.
→ TE-toimiston puhelinpalvelut ja Oma asiointi ovat myös jatkossa
käytössä olevia palveluväyliä.
→ Lisätietoa tulossa tammikuussa osoitteeseen: tyollisyyspalvelut.hel.fi